Kuntien rakennustiedot ­ja yhteentoimivuustyö

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Kunnissa luodaan tietoa, jaetaan tietoa ja suunnitellaan toimintaa tiedon perusteella. Tiedonliikkumisen ja hyödyntämisen varmistamiseksi eri organisaatiotasoilla kunnat tarvitsevat yhteentoimivuustyötä.

Rakennustiedot ovat yksi kuntien keskeisistä tietoaineistoista. Rakennustietoja ovat geometrian lisäksi muun muassa rakennusten ominaisuustiedot, kuten käyttötarkoitus ja kerrosluku. Geometria kertoo, mitä rakennusta tai sen osaa rakennustietoihin sisältyvät ominaisuustiedot kuvailevat, ja se sisältää myös tietoa rakennuksen muodosta ja ulottuvuuksista.

Kunnissa on suuri määrä tietojärjestelmiä, jotka sisältävät erilaisia tietovarastoja. Tietoja tarvittaisiin monissa eri tehtävissä, mutta tyypillisesti tiedot ovat siiloutuneita eri järjestelmiin, eri tehtäviä varten. Syyskuun Kuntien paikkatietokahveilla keskusteltiin asiasta tarkemmin.

Mitä ovat kuntakentän ajatukset kansallisista tietovarastoista?

Kansallista rakennustietojen perusrekisteriä uudistetaan tällä hetkellä kovaa vauhtia. Huolena on, ymmärretäänkö kuntien keskeiset tarpeet ja keskeinen rooli tiedon ylläpidossa ja parantamisessa.

Huolta aiheuttaa myös tiedonhallinta. Miten rakennustietoja ylläpidetään? Tällä hetkellä useilla kunnilla geometriatiedot ovat yhdessä paikassa, kolmiulotteiset rakennustiedot toisessa ja ominaisuustiedot kolmannessa. 

Kunnilla on itsemääräämisoikeus, mikä ei kuitenkaan auta tietojen käsittelyssä. Todettiin, että prosessit ovat sekavat, järjestelmät hajautuneita ja dataa monessa sijainnissa. 

Keskustelussa todettiin myös, kuinka tasalaatuista tietoa koko Suomesta on tällä hetkellä huonosti olemassa. Toisissa kunnissa tiedot on käyty läpi ja ne ovat luotettavia, toisissa ei. Esimerkiksi geometrian sijaintitarkkuus on riittävä moniin käyttötarkoituksiin varsinkin harvemmin rakennetuilla alueilla. Yleinen ajatus kuitenkin on, ettei valtakunnallisten aineistojen laatu ole riittävä kaupungeille. 

Myös toimintaverkko on sekalainen, kun viranomaiset verottajasta muihin organisaatioihin hoitavat asiaa ympäri Suomen maata, ja jokaisella on omat menetelmänsä.

Yhteentoimivuustyö sujuvan arjen varmistamiseksi

Nyt on hyvä keskittyä tiedon virtauttamiseen eri tietolähteistä. Tämän tueksi tarvitaan yhteentoimivuustyötä, mikä mahdollistaa tietojen hyödyntämisen eri palveluissa ja yli kuntarajojen. Tämä taas edellyttää sitä, että tiedot ovat yhtenäisessä muodossa. Näin kunnat voisivat kehittää yhteisiä palveluita aiempaa helpommin.

Yhteiset pelisäännöt tarvitaan yhtenäisten tietosisältöjen hallintaan ja edesauttamaan prosessien kulkemista sujuvasti organisaatiosta toiseen. Asia koskettaa kaikkia – kuntia, valtion virastoja, yrityksiä ja tietysti myös kuntalaisia. Vuoropuhelun syventämiselle on edelleen tilaa ja sitä jatketaan tänä syksynä eri tilaisuuksissa.

Aiheesta lisää GeoForum Summitissa 8.-9.11.2021 ja seuraavissa tapahtumissa:

1.10.2021 – RYHTI-hankkeen ja yrityskentän yhteistyö

18.11.2021 – BIM + GIS

22.11.2021 – Voimaa datan hyödyntämiseen

Elina Ranta
GeoForumin tiedotusvastaava