Paikkatietoalan oppimispolkuja

Oletko kiinnostunut paikkatiedoista? Paikkatietojärjestelmät voivat tulla vastaan lähes jokaisessa opinto-ohjelmassa. Vahvimmin ne ovat mukana geoinformatiikan, maanmittaustekniikan, kestävän kaupunkiympäristön, kiinteistötalouden, maantieteen ja ympäristötieteiden koulutuslinjoilla. Tältä sivulta voit aloittaa tutustumisen paikkatietoalan oppimispolkuihin!

Ensimmäisen asteen koulutus

Paikkatiedot kuuluvat jo yläkoulun opetusohjelmaan. Oppiaineita, joihin paikkatiedot sisältyvät, ovat muun muassa maantieto, matematiikka, fysiikka ja biologia. Koululaiset voivat myös tutustua paikkaoppi.fi -sivustoon. Sivusto tarjoaa oppiainekohtaisesti tehtäviä alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille. 

Toisen asteen koulutus

Lukiossa oppilaille on tarjolla suuri määrä erilaisia pakollisia ja valinnaisia kursseja, joihin paikkatiedot sisältyvät. Kursseilla käsitelläään mm. kartta-aineistoja, sijaintitietoa ja mittasuhteita.

Ammatillisissa oppilaitoksissa voit opiskella kartoittajaksi maanmittausalan linjalla päiväopiskeluna tai oppisopimuksella työpaikalla.

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulut tarjoavat useita erilaisia mahdollisuuksia opiskella paikkatietoja. Voit opiskella itsesi esimerkiksi maanmittausinsinööriksi, ympäristösuunnittelijaksi tai metsätalousinsinööriksi.

Yliopistot

Yliopistoilla on mahdollista opiskella paikkatiedon eli geoinformatiikan kandi- ja maisteritutkintoja tai valita geoinformatiikka erikoistumisalaksi. Lisäksi paikkatieto-opetusta on sisällytetty usean yliopiston opetusohjelmiin.

Tutustu yhdistykseen, jäsenyysvaihtoehtoihin ja verkostoon