GeoForum Finland

VISIO
Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi

Eduskunta on 29.11.2018 hyväksynyt huomautuksitta Valtioneuvoston paikkatietopoliittisen selonteon ja sen vision. Tämä selonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten niiden tuottamista, hallintaa ja jakelua kehitetään ja miten niiden käyttöä edistetään.

 

Selonteon yhtenä toimenpiteenä on tehostaa yhteistyötä uudella yhteistyöelimellä. Tätä varten valmistellaan nyt yhteistyöelimenä toimivan GeoForum Finland -yhdistyksen perustamista, josta löydät tietoa tältä sivustolta.

Seuraavat organisaatiot, yhdistykset ja verkostot ovat jo ilmoittaneet osallistuvansa yhdistyksen perustamiseen tähtääviin neuvotteluihin: 

Blom Kartta Oy
CGI Suomi Oy
Espoon kaupunki
Esri Finland Oy
Geodesian ja Fotogrammetrian seura ry
Geologian Tutkimuskeskus
Geotrim Oy
Jyväskylän kaupunki
Liikenne- ja viestintäministeriö
Maanmittauslaitos
Paikkatietoverkosto
Point Group Oy
Progis ry
Sitowise Oy
Spatineo Oy
Suomen Kartografinen seura ry
Suomen Ympäristökeskus
Tampereen kaupunki
Terratec Oy
Trimble Solutions Oy

Tilaa uutiskirjeemme