Tervetuloa
paikkatiedon
yhteistyö-
foorumille

Mitä on paikkatieto?

Paikkatiedon avulla fyysinen todellisuus kytketään digitaaliseen tietoon, kuten ihmisten, koneiden ja ympäristön eri kohteiden sijaintitietoon. Paikkatiedot ovat siis osa jokapäiväistä elämäämme sekä vapaa-ajalla, arjessa että liiketoiminnassa. 

Sijainti mahdollistaa tietojen yhdistämisen, hallinnan, visualisoinnin ja käytön tavalla, joka ei muuten ole mahdollista. Monimutkainenkin analyysi tehdään yksinkertaiseksi ja päätöksistä tulee selkeämpiä.

Paikkatieto toimii merkittävänä toiminnan tehostamisen mahdollistajana lähes kaikilla aloilla. Älykkääseen ohjaukseen, monitorointiin ja automaatioon perustuvat ratkaisut tarvitsevat tuekseen yhä enemmän paikkatietoa.

Tietoa meistä

GeoForum on verkosto, joka kokoaa yhteen paikkatietoalan toimijat Suomessa. Toiminnalla edistetään yhteistyötä paikkatietoalan asiantuntijoiden ja paikkatietoja käyttävien organisaatioiden; yritysten, julkishallinnon, opetus- ja tutkimuslaitosten kesken.

GeoForumin toiminnan moottorina on alan aktiivisia toimijoita, yhdistyksiä ja yhteistyöverkostoja. Alan kehityksestä ja verkoston toiminnasta tiedotetaan näiden verkkosivujen lisäksi Positio-verkkolehdessä ja tapahtumakalenterissa. Toiminnan avulla pyritään synnyttämään monialaisia yhteishankkeita opetus- ja tutkimustoimijoiden, yritysten, valtion laitosten ja kuntien kanssa.

GeoForum tarjoaa jäsenilleen ja sidosryhmille mahdollisuuden yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen osaamisen hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi. Aktiivisen verkoston kautta yhdistys edustaa paikkatietoalaa, lisää paikkatiedon merkityksen ymmärrystä ja osallistuu kehityshankkeiden sekä yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun.

Verkoston toimintaa hallinnoi GeoForum Finland ry, joka on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet mahdollistavat palveluiden ja hallinnon toiminnan.

GeoForum Finland ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toimintaa ylläpitävät varsinaiset organisaatiojäsenet vuosittaisilla jäsenmaksuilla. Yhdistys vastaa verkoston hallinnoinnista ja toimii alan riippumattomana kattojärjestönä.

Yhdistyksen jäseninä on valtionhallinnon organisaatioita, kuntia ja yrityksiä, sekä yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Jäsenet valvovat yhdistyksen toimintaa ja osallistuvat verkoston toiminnan kehittämiseen ja ohjaukseen.

Verkostossa on mukana laaja joukko alan organisaatioita valtionhallinnosta, kunnista, yrityksistä sekä opetus- ja tutkimuslaitoksia ja yhdistyksistä. Toimintaan pääsee mukaan myös henkilöjäsenenä ProGIS-yhdistyksen kautta.

Positio-verkkolehti

Positio-verkkolehti on paikka­tiedon erikois­lehti. Se kertoo alan kehitysnäkymistä ja trendeistä, uusimmista sovelluksista ja innovaatioista sekä tutkimustuloksista alan huipulta

GeoForum Summit

GeoForum Summit on alan suurin vuosittainen tapahtuma, jossa asiantuntijat kohtaavat. Konferenssin yhteydessä on mittava näyttely jossa on esillä alan uusimmat tuotteet ja palvelut.


GeoForum Finland mukana EU:n ja Business Finlandin rahoittamassa paikkatiedon osaamiskeskushankkeessa, Location Innovation Hubissa. Hanke auttaa yrityksiä ja julkista sektoria kehittämään digitaalisia kyvykkyyksiään sijaintitiedon tehokkaammalla hyödyntämisellä sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa rahoitusmahdollisuuksista pk-yrityksille.