JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot

Suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus koskee digitaalisia paikkatietoja.

Suositus on tarkoitettu paikkatiedon tuottajille, jotka ovat velvollisia kuvailemaan paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa metatiedoin, sekä paikkatiedon käyttäjille, jotka etsivät tarvitsemiaan paikkatietoja metatietojen avulla.

JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot

Lataa JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot 299.5 KB DOC

Liite 1: UML-kaaviot

Lataa Liite 1: UML-kaaviot 1.87 MB DOC

Liite 2: Metatietotaulukot

Lataa Liite 2: Metatietotaulukot 1015 KB DOC

Liite 3: Koodilistat

Lataa Liite 3: Koodilistat 323.5 KB DOC

Liite 4: INSPIRE-metatietoprofiili

Lataa Liite 4: INSPIRE-metatietoprofiili 1.14 MB DOC

Liite 5: INSPIRE-metatietoprofiilin esimerkkipohja

Lataa Liite 5: INSPIRE-metatietoprofiilin esimerkkipohja

Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta

Lataa Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta

Päivitetty: 28.9.2020