JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa Liikennevirastoa, Maanmittauslaitosta ja kuntia ylläpitämään kansallista tie- ja katuverkostoaineistoa. Suositus on tarkoitettu tukemaan näiden organisaatioiden ylläpitovelvoitetta.

Tavoitteena on, että suosituksen ohjeistuksen mukaisen ylläpitotyön tuloksena mainitut organisaatiot tuottavat sisällöllisesti ja rakenteellisesti määrämuotoista verkostoaineistoa, jota voidaan nykyistä helpommin yhdistää ja käyttää eri tietojärjestelmissä.

Suositus käsittelee kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpitämistä kansallisen linkki-solmu -mallin avulla ja tietojen siirtoa KRYSP-hankkeessa määritettyyn XML/GML-skeemaan (verkkotopologia-skeema) perustuen. Tätä skeemaa on täydennetty pakollisilla INSPIRE RoadTransportNetwork -skeeman osilla.

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen
dokumentointi
Lataa JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi 423 KB DOC

Liite 1: Tie- ja katuverkon mallinnussäännöt Suomessa
Lataa Liite 1: Tie- ja katuverkon mallinnussäännöt Suomessa 434 KB DOC

Liite 2: Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston UML-malli
Lataa Liite 2: Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston UML-malli 100 KB DOC

Liite 3: Tiedonsiirtoskeema (XML- ja tekstiformaatti)


Liite 4: Ominaisuustiedot, koodiluettelot ja arvojoukot
Lataa Liite 4: Ominaisuustiedot, koodiluettelot ja arvojoukot 65.5 KB DOC

Liite 5: Esimerkki GML-sanomasta (gml- ja tekstiformaatti)

Päivitetty: 28.9.2020