Materiaalipankki

Digital Twin Finland

Digital Twin Finland -konsepti on työstetty verkoston toimesta vuoden 2021 aikana ja siitä julkaistiin white paper 24.1.2022.

Kansallinen paikkatietostrategia 2021-2025

Kansallinen paikkatietostrategia päivitettiin keväällä 2021 verkoston työpajoissa ja julkaistiin kommenttikierrosten jälkeen 31.12.2021.

GeoForum toimintasuunnitelmat

GeoForum toimintasuunnitelma 2024

Verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin yhdistyksen kokouksessa 4.4.2024.

GeoForum toimintasuunnitelma 2023

Verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin yhdistyksen kokouksessa 15.3.2023.

GeoForum toimintasuunnitelma 2022

Verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin yhdistyksen kokouksessa 16.3.2022.

GeoForum toimintasuunnitelma 2021

Verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin yhdistyksen kokouksessa 17.12.2020.

GeoForum strategia 2020-2022

Yhdistyksen strategia kolmelle ensimmäiselle toimintavuodelle laadittiin strategisen ohjausryhmän toimesta kesällä 2020 ja julkaistiin 1.9.2020.

Paikkatietopoliittinen selonteko 2018

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla tuotettiin Paikkatietopoliittinen selonteko, joka hyväksyttiin Eduskunnassa 11/2018.

Paikkatietojen käytön taloudelliset hyödyt -selvitys 2018

Vuonna 2018 toteutettiin selvitys, jossa arvioitiin paikkatiedon potentiaalia eri toimialoilla.