JHS-suositukset

JHS-suosituksia valmisteltiin vuosina 1992 – 2019 valtion ja kuntien yhteistyönä. Suositukset hyväksyi julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja niiden valmistelua ohjasi Juhtan alainen JHS-jaosto (2016 – 2019 asiantuntijajaosto).

Tältä sivulta löydät paikkatietoalaan liittyvät JHS-suositukset (doc-versiot) siinä muodossa, jossa ne olivat 1.1.2020, kun JHS-järjestelmä lakkautettiin tiedonhallintalain voimaantulon myötä. Suositusten sisältöjä voi edelleen hyödyntää huomioiden, että joiltakin osin ne eivät ole enää ajan tasalla.

Eri vastuuviranomaiset arvioivat, miltä osin JHS-suositusten sisältöjä voidaan käyttää jatkossa
osana muuta ohjeistusta. Tiedonhallinnan ajantasaista ohjeistusta löytyy tiedonhallintalautakunnan suosituksista tiedonhallintalautakunnan sivuilta.

Kokonaisarkkitehtuuri
JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

Kunnille
JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen
JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

Muut JHS-suositukset
JHS 202 Kansalaishavainnot

Paikkatieto
JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot
JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta
JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000
JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut
JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä
JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset
JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa
JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako
JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat

Lisää tietoa paikkatietoalan standardeista ja suosituksista löytyy tältä sivulta.

Päivitetty: 23.02.2024