JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

Tämä suositus määrittelee URI-tunnusten rakennemallin ja uudelleenohjauksen käytänteet sekä ohjeistaa tunnusten toteuttamista ja paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen laatimista. Lisäksi esitellään URI-tunnusten hyödyntämistä ja käyttötapausesimerkkejä.

Suosituksen mukaan URI- tunnusten rakennemallia tulee soveltaa INSPIRE-direktiivin soveltamisalaa laajemmin koko julkishallinnossa tietojen yksilöintiin ja linkittämiseen.

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset
Lataa JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset 535 KB DOC

Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi
Lataa Liite 1: URI:n muodostamisen prosessi 310.5 KB DOC

Liite 2: Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta
Lataa Liite 2: Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta 1.28 MB DOC

Liite 3: Paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen muodostaminen
Lataa Liite 3: Paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen muodostaminen 992.5 KB DOC

Liite 4: Käyttötapausesimerkkejä
Lataa Liite 4: Käyttötapausesimerkkejä 1.15 MB DOC

Liite 5: Yksilöivät tunnukset INSPIRE-tietotuotteissa
Lataa Liite 5: Yksilöivät tunnukset INSPIRE-tietotuotteissa 130.5 KB DOC

Päivitetty: 28.9.2020