JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta

Tässä julkisen hallinnon suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arviointimenettelyn viitekehys. Suosituksen keskeiset kokonaisuudet ovat paikkatiedon laadun mittaaminen, arviointi sekä laatutulosten raportointi.

Tietoaineistojen harmonisoinnin ja yhteiskäytön keskeinen edellytys on, että niiden laatu on mitattu ja arvioitu yhtenäisellä tavalla. Suosituksen tarkoituksena on luoda tähän yhtenäinen käytäntö. Lähtökohtana tässä suosituksessa on asiakkaan asettamien odotusten ja vaatimusten täyttäminen korostaen siten tuottajan vastuuta paikkatiedon laadun ohjauksessa ja -varmistuksessa. Tätä suositusta voidaan käyttää apuna myös laadun suunnittelussa tietotuotemäärittelyn laatimiseen sekä tuotannon jälkeisessä vastaanottotarkastuksessa.

JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta
Lataa JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta