JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

Tämä suositus koskee siirrettävien paikkatietojen mallintamista. Suositusta on noudatettava niiden tietojen osalta, jotka halutaan tuoda paikkatietojen yhteiskäytön piiriin. Liitteessä 4 annetut mallinnusohjeet koskevat tilannetta, jossa suomalaista paikkatietoaineistoihin liittyvää tietomallinnusta tehdään INSPIRE-prosessin mallinnusperiaatteiden mukaisesti ja mahdollisesti jo toteutettuja INSPIRE-tietomalleja hyödyntäen.

Suositus ei koske tiedontuottajaorganisaation sisäisiä tietomalleja. Ne voivat olla organisaation oman toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa muodossa.

Yhteiskäytön piiriin tuotavat aineistot on kuitenkin voitava muuntaa tämän suosituksen mukaisesti laadittuun tietomalliin tiedonsiirtoa varten. Suositus ei kata sellaisten ilmiöiden mallintamista, joiden sijaintitieto voidaan luontevimmin esittää rasterimuotoisena.

JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten
Lataa JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten 410.5 KB DOC

Liite 1: UML-mallinnus
Lataa Liite 1: UML-mallinnus 216 KB DOC

Liite 2: Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM)
Lataa Liite 2: Paikkatietojen yleinen kohdemalli (GFM) 1 MB DOC

Liite 3: GML-mallinnus
Lataa Liite 3: GML-mallinnus 571 KB DOC

Liite 4: INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus
Lataa Liite 4: INSPIRE-yhteensopiva tietomallinnus 83 KB DOC

Päivitetty: 28.9.2020