JHS 202 Kansalaishavainnot

Suositus sisältää hyviä käytäntöjä ja ohjeita toimijoille, jotka hyödyntävät tai aikovat hyödyntää kansalaisilta kerättäviä ympäristö- ja muita havaintoja omassa toiminnassaan. Suosituksen tavoitteena on helpottaa uuden kansalaishavaintotoiminnan suunnittelua ja järjestämistä sekä parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Kansalaishavainnoinnilla tarkoitetaan joukkoistettua havaintojen keräämistä yhteistä käyttöä varten. Suosituksessa käsitellään kansalaishavaintotoiminnan tavoitteiden asettelua, osallistujien motivointia ja teknistä toteuttamista.

JHS 202 Kansalaishavainnot
Lataa JHS 202 Kansalaishavainnot 947.5 KB DOC

Liite 1: Suunnittelua jäsentävät kysymykset
Lataa Liite 1: Suunnittelua jäsentävät kysymykset 42.5 KB DOC

Liite 2: Kansalaishavaintoihin liittyvien palvelupolkujen laatiminen
Lataa Liite 2: Kansalaishavaintoihin liittyvien palvelupolkujen laatiminen 40 KB DOC

Liite 3: Ohjeita toteuttamiseen
Lataa Liite 3: Ohjeita toteuttamiseen 64 KB DOC

Päivitetty: 28.9.2020