Verkoston toimintaa

GeoForum tarjoaa verkostotoimijoille palveluita verkottumiseen, tiedotukseen ja uuden oppimiseen. Toiminnan ytimessä on työryhmät ja yhdistykset, jotka vievät eteenpäin ajankohtaisia kehityskohteita. Toiminnassa on mahdollisuus hyödyntää Maria 01 -kampuksen Urban 3 -ekosysteemitilojen palveluita. GeoForum järjestää vuosittain useita tapahtumia ja webinaareja ja alan GeoForum Summit päätapahtuman.

Tutustu vuosien 2020 – 2023 toimintaan täällä.

Tapahtumat

GeoForum vahvistaa jäsenten tiedonvaihtoa ja avartaa paikkatiedon merkitystä yhteiskunnassa. Yhdistyksen tapahtumat koostuvat seminaareista sekä alan vuosittaisesta konferenssista. Tapahtumien tärkeä anti on kohtaamiset ja eri osapuolien väliset keskustelut.

Webinaarit

GeoForum järjestää webinaareija eri verkostotoimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Webinaarit voidaan järjestää myös hybriditoteutuksina Urban 3 ekosysteemitilasta käsin. Webinaarien avulla tietoa saadaan välitettyä koko maahan ja myös eri maiden välillä.

Tuki alan verkostoille

GeoForum tukee alan yhdistysten, verkostojen ja opiskelijajärjestöjen toimintaa tarjoamalla verkkopalvelualustoja, tiedotuskanavia ja mahdollisuuden hyödyntää Urban 3 toimitilaa tapahtumien järjestämiseen.

Toimitilat

Yhdistys toimii Helsingissä Maria 01 startup -kampuksen Urban 3 ekosysteemitilassa joka tarjoaa mahdollisuuden kokoontumisten ja verkostotilaisuuksien järjestämiseen. Urban 3 ekosysteemissä on mukana useita eri alojen verkostoja, joiden kanssa toimiminen tuo edelleen lisäarvoa GeoForum-verkostolle.

Kehityshankkeet

GeoForum osallistuu aktiivisesti paikkatietoalan kehityshankkeisiin osallistumalla käynnissä olevien hankkeiden tapahtumiin ja työpajoihin. Tietoa näistä jaetaan myös Positio-lehden tapahtumakalenterissa.

GeoForumin Laserkeilaus ja paikkatieto-työryhmä on toteuttamassa vuoden 2023 aikana laserkeilauksiin liittyvää tilaaja- ja laadunvarmistusohjetta.

Yhdistys on osallistunut myös RAVA3Pro-hankkeen kaupunkimittausten työpajojen toteutukseen 2023 ja on partnerina EU-rahoitteisessa Location Innovation Hub-hankkeessa, 2023-2025.

Työryhmät

Työryhmät kokoavat asiantuntijoita työskentelemään alan keskeisten teemojen parissa. Työryhmät valmistelevat hankkeita tai työskentelevät vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto on keväällä 2021 perustettu yhteistyöryhmä ja keskustelufoorumi kaikille tiedon yhdistelyn arjen ongelmista ja ratkaisuista kiinnostuneille. Verkosto yhdistää noin parikymmentä julkishallinnon ja tutkimusmaailman tiedon tuottaja- ja hyödyntäjäorganisaatiota. Osallistujia ja uusia näkökulmia kaivataan verkostoon jatkuvasti lisää, myös kuntakentältä ja yritysmaailmasta.

Paikkatieto ja laserkeilaus

Työryhmä pyrkii laajentamaan keilausaineistojen käyttöä ja tietoa mahdollisuuksista järjestämällä asiaan liittyvää tiedotusta sekä tapahtumia. Tavoitteena on myös saada aikaan valtakunnallinen hakemisto eri toimijoiden tuottamille keilausaineistoille. Tarvittaessa valmistellaan ohjeistoa keilausaineistojen hankintaan ja hyödyntämiseen eri aloilla yhteistyössä Paikkatietojen yhteentoimivuus työryhmän kanssa.

Työryhmän vetäjänä toimii Kimmo Soukki Terrasolid Oy:stä.

Paikkatiedot ja turvallisuus

Työryhmä käsittelee ja edistää paikkatietoon liittyvien turvallisuuskysymysten linjausten ratkaisua ja tiedotusta. Näkökulmina on yksityisyyden suojaan liittyvät asiat sekä tietoturvaseikat. Työryhmän on tarkoitus aktivoitua kevään 2023 aikana kun keskeiset turvallisuusviranomaiset ovat linjanneet etenemismallin.

Työryhmää vetää Matti Rantanen Maanmittauslaitoksesta.

Digital Twin Finland

Digital Twin Finland -työryhmä kehittää paikkatietoihin perustuvan valtakunnallisen digitaalisen kaksosen konseptia ja edistää tietovarantojen yhdistämisen mahdollisuuksia ja hyödyntämistä Suomessa. Työryhmä edistää paikkatiedon roolia Suomen Digitaalisen Kompassin toimenpanotyössä. Työryhmän on tarkoitus aktivoitua kevään 2023 aikana toimeenpanotyön työpajojen jälkeen.

Paikkatietojen yhteentoimivuus

Työryhmä pyrkii käynnistämään paikkatietojen yhteentoimivuustyön koordinointia. Työryhmän on tarkoitus aktivoitua sen jälkeen kun keskeiset viranomaiset ovat linjanneet etenemismallin.

Paikkatiedon kuntayhteistyö

Työryhmä selvittää kuntayhteistyön eri yhteistyöfoorumien toiminnan koordinaation tehostamista.

Positio-lehden toimituskunta

Positio-lehden toimituskunta ideoi ja ohjaa lehden sisällön tuotantoa. Toimituskuntaa johtaa päätoimittaja apunaan toimitussihteeri.

Tutustu yhdistykseen, jäsenyysvaihtoehtoihin ja verkostoon

Pysy kartalla ja tilaa uutiskirje