JHS 197 EUREF-FIN – koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako

Tämä julkisen hallinnon suositus määrittelee EUREF-FIN-datumiin pohjautuvat koordinaattijärjestelmät, niiden väliset koordinaattikonversiot ja suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN:n ja kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) välille.

Tässä suosituksessa määritellään lisäksi EUREF-FIN:n kanssa käytettävät karttaprojektiot, tasokoordinaattijärjestelmät ja karttalehtijako. Suositus antaa työkalut ETRS-TM35FIN- ja ETRS- GKn -tasokoordinaattijärjestelmien käyttöönottoon, sekä näihin liittyvät projektiokaavat ja esimerkit.

Tämä suositus korvaa JHS 154 ETRS89 -järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako -suosituksen.

Suositus on kirjoitettu JHS 136 – suosituksessa kuvatun teknisen eritelmän muotoon. Vaatimukset on erotettu muusta tekstistä ja vaatimusten muoto on esitetty lihavoituna. Tässä JHS-suosituksessa esitetyt vaatimukset eivät ole julkisen hallinnon organisaatioille velvoittavia.

Suosituksen hyödyntäjien tulee kuitenkin ottaa huomioon muun muassa INSPIRE-direktiiviin liittyvät säädökset. Suositus antaa työkalut INSPIRE-säädösten täyttämiseen koordinaattijärjestelmien osalta.

JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako
Lataa JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako 1.32 MB DOC

Liite 1: Karttaprojektiot
Lataa Liite 1: Karttaprojektiot 1.14 MB DOC

Liite 2: Projektiokaavat
Lataa Liite 2: Projektiokaavat 1.48 MB DOC

Liite 3: Projektiolaskujen esimerkit
Lataa Liite 3: Projektiolaskujen esimerkit 1.59 MB DOC

Liite 4: Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti
Lataa Liite 4: Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti 329.5 KB DOC

Liite 5: Projektiokorjaukset ETRS-TM35FIN- ja ETRS-GKn-koordinaattijärjestelmissä
Lataa Liite 5: Projektiokorjaukset ETRS-TM35FIN- ja ETRS-GKn-koordinaattijärjestelmissä 414 KB DOC

Liite 6: EUREF-FIN:n ja KKJ:n välinen kolmiulotteinen yhdenmuotoisuusmuunnos ja sen tarkkuus
Lataa Liite 6: EUREF-FIN:n ja KKJ:n välinen kolmiulotteinen yhdenmuotoisuusmuunnos ja sen tarkkuus 482.5 KB DOC

Liite 7: EUREF-FIN:n ja KKJ:n välinen kaksiulotteinen affiininen muunnos kolmioittain ja sen tarkkuus
Lataa Liite 7: EUREF-FIN:n ja KKJ:n välinen kaksiulotteinen affiininen muunnos kolmioittain ja sen tarkkuus 5.83 MB DOC

Liite 8: Karttalehtijako
Lataa Liite 8: Karttalehtijako 435.5 KB DOC

Liite 9: Karttalehtijako- ja tunnusjärjestelmä puolikaslehdille
Lataa Liite 9: Karttalehtijako- ja tunnusjärjestelmä puolikaslehdille 133.5 KB DOC

Liite 10: Suomalaisten koordinaattijärjestelmien kansainväliset tunnistekoodit
Lataa Liite 10: Suomalaisten koordinaattijärjestelmien kansainväliset tunnistekoodit 100.5 KB DOC

Päivitetty: 28.9.2020