JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

Tässä suosituksessa kuvataan yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän kansallinen realisaatio EUREF-FIN-vertauskehys ja suositellaan sen käyttöä kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa muun muassa Kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) sijaan. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille, mutta myös käyttäjille.

Suositus on luonteeltaan tekninen. Sen tavoitteena on tukea ETRS89-vertausjärjestelmän käyttöä Suomessa sekä yhtenäistää käytettävä vertauskehys. Tämä JHS suositus korvaa JHS 153 ETRS89- järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa -suosituksen. Suositus on kirjoitettu JHS 136 – suosituksessa kuvatun teknisen eritelmän muotoon. Vaatimukset on erotettu muusta tekstistä ja vaatimusten muoto on esitetty lihavoituna.

Tässä JHS-suosituksessa esitetyt vaatimukset eivät ole julkisen hallinnon organisaatioille velvoittavia. Suosituksen hyödyntäjien tulee kuitenkin ottaa huomioon muun muassa INSPIRE-direktiiviin liittyvät säädökset. Suositus antaa työkalut INSPIRE-säädösten täyttämiseen koordinaattijärjestelmien osalta.

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa
Lataa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 299 KB DOC

Liite 1: Pisteet, jotka määrittelevät EUREF-FIN-vertauskehyksen
Lataa Liite 1: Pisteet, jotka määrittelevät EUREF-FIN-vertauskehyksen 210.5 KB DOC

Päivitetty: 28.9.2020