Tietoa meistä

GeoForum on verkosto, joka kokoaa yhteen paikkatietoalan toimijat Suomessa. Toiminnalla edistetään yhteistyötä paikkatietoalan asiantuntijoiden ja paikkatietoja käyttävien organisaatioiden; yritysten, julkishallinnon, opetus- ja tutkimuslaitosten kesken.

GeoForumin toiminnan moottorina on alan aktiivisia toimijoita, yhdistyksiä ja yhteistyöverkostoja. Alan kehityksestä ja verkoston toiminnasta tiedotetaan näiden verkkosivujen lisäksi Positio-verkkolehdessä ja tapahtumakalenterissa. Toiminnan avulla pyritään synnyttämään monialaisia yhteishankkeita opetus- ja tutkimustoimijoiden, yritysten, valtion laitosten ja kuntien kanssa.

GeoForum tarjoaa jäsenilleen ja sidosryhmille mahdollisuuden yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen osaamisen hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi. Aktiivisen verkoston kautta yhdistys edustaa paikkatietoalaa, lisää paikkatiedon merkityksen ymmärrystä ja osallistuu kehityshankkeiden sekä yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun.

Verkoston toimintaa hallinnoi GeoForum Finland ry, joka on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet mahdollistavat palveluiden ja hallinnon toiminnan.

GeoForum Finland ry

Yhdistys on perustettu Eduskunnan 28.11.2018 hyväksymän Paikkatietopoliittisen selonteon toimenpiteenä. Riippumaton yhdistys on voittoa tavoittelematon ja rekisteröity 19.8.2020 jatkamaan aikaisemmin Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Paikkatietoverkoston toimintaa.

Yhdistyksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja hallituksen ohjauksessa. Yhdistyksen palveluksessa voi olla osa-aikaisia avustajia. Yhdistys järjestää jäsenilleen vuosittaisen yleiskokouksen. Lisäksi toimintaa ohjaa laajapohjainen alan toimijoista koostuva ohjausryhmä.

Toiminnan tavoitteet

Yhteistyön vahvistaminen

Yhdistys luo jäsenilleen arvoa ylläpitämällä yhteistyötä mahdollistavaa alustaa sekä tarjoamalla väylän tietoon, osaamiseen ja ratkaisuihin.

Alan edustaminen

Vahvan vaikuttavuuden kautta yhdistys toimii paikkatietoalan tunnustettuna edustajana ja lisää paikkatiedon merkityksen ymmärrystä yhteiskunnassa.

Kehitystoiminnan edistäminen

Yhdistys osallistuu kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun sekä auttaa synnyttämään yhteishankkeita yli hallinto- ja toimialarajojen.

Positio verkkolehti

Positio-verkkolehti on paikka­tiedon erikois­lehti. Se kertoo alan kehitysnäkymistä ja trendeistä, uusimmista sovelluksista ja innovaatioista sekä tutkimustuloksista alan huipulta

GeoForum Summit

GeoForum Summit on alan suurin vuosittainen tapahtuma, jossa asiantuntijat kohtaavat. Konfarenssin yhteydessä on näyttely jossa on esillä alan uusimmat tuotteet ja palvelut.