JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

Suomessa on otettu käyttöön yleiseurooppalainen koordinaattijärjestelmä ja korkeusjärjestelmä.

Järjestelmien määrittelyt ja suositukset niiden käyttämiseksi ovat julkisen hallinnon suosituksissa JHS 196, JHS 197 ja JHS 163. Näiden järjestelmien mukaan laaditut aineistot ovat yhteensopivia INSPIRE-direktiivin määrittelemällä tavalla valtioiden rajoista riippumatta. Myös maan rajojen sisällä aineistojen yhteiskäyttö on tehokasta.

Järjestelmät on realisoitu maastoon mittaamalla koko maan kattavat valtakunnalliset kiintopisteistöt. Paikalliset kiintopisteet ja mittaukset sidotaan valtakunnallisiin pisteisiin. Tässä suosituksessa käsitellään EUREF-FIN-kiintopisteiden luokittelu, mittausmenetelmät, koordinaattien määrittäminen ja tarkkuusvaatimukset. Tässä suosituksessa käytetään ISO19111:n ja INSPIRE-direktiivin mukaista termistöä.

Valtakunnallisia kiintopistetietoja on saatavissa Maanmittauslaitoksen Ammattilaisen Karttapaikalta.

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä
Lataa JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä 1.01 MB DOC

Liite 1: Korkeuden määrittäminen, EUREF-FIN-korkeudet
Lataa Liite 1: Korkeuden määrittäminen, EUREF-FIN-korkeudet 39 KB DOC

Liite 2: Pienimmän neliösumman tasoituksen tuloksen jäännösvirheiden ja painoyksikön varianssin tulkinta
Lataa Liite 2: Pienimmän neliösumman tasoituksen tuloksen jäännösvirheiden ja painoyksikön varianssin tulkinta 74.5 KB DOC

Päivitetty: 23.2.2024