JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

Suosituksessa esitellään rajapintapalveluiden keskeiset periaatteet ja tarkastellaan erityyppisten sisältöpalvelujen roolia suhteessa paikkatietojen palvelukokonaisuuteen.

Liitteessä 1 esitellään standardoidun karttakuvapalvelun (INSPIRE: katselupalvelu) rajapinnan ominaisuuksia.

Liitteissä 2, 3 ja 5 käydään pääkohdittain läpi paikkatiedon hakemiseen tarkoitettuja paikkatiedon kohdepalveluita (INSPIRE: latauspalvelu), joita ovat kyselypalvelut ja tiedostopalvelut.

Liitteessä 4 käydään läpi sisältöpalvelujen laatuun liittyviä INSPIRE-vaatimuksia ja palvelujen testaamista.

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut
Lataa JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut 122.5 KB DOC

Liite 1: Karttakuvapalvelu
Lataa Liite 1: Karttakuvapalvelu 470 KB DOC

Liite 2: Paikkatiedon kyselypalvelu
Lataa Liite 2: Paikkatiedon kyselypalvelu 194.5 KB DOC

Liite 3: Paikkatiedon tiedostopalvelu
Lataa Liite 3: Paikkatiedon tiedostopalvelu 308 KB DOC

Liite 4: INSPIRE-palvelujen laadun testaus
Lataa Liite 4: INSPIRE-palvelujen laadun testaus 192 KB DOC

Liite 5: Paikkatietopeitteen kyselypalvelu
Lataa Liite 5: Paikkatietopeitteen kyselypalvelu 77.5 KB DOC

Päivitetty: 28.9.2020