Ohjekirja laserkeilausaineiston hankintaan

Laserkeilaus on tehokas ja monipuolinen menetelmä, jota käytetään laajasti maaston ja rakenteiden kolmiulotteisen muodon, etäisyyksien ja pintojen tarkkaan mittaamiseen. Tämä ohjekirja on tarkoitettu tarjoamaan tietoa laserkeilausaineiston hankinnasta niille, jotka ovat kiinnostuneita tai vastuussa laserkeilausprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tätä ohjekirjaa ylläpidetään ja päivitetään aina tarpeen mukaan.

Tämä ohjekirja tarjoaa tietoa laserkeilauksen terminologiasta, tekniikasta, avoimen laserkeilausaineiston soveltuvuudesta eri tarkoituksiin, tilauksessa huomioitavista asioista, vaadittavista metatiedoista, aineiston laadunvarmistuksesta sekä tuottajalle loppuaineiston metadatan ja mittauksen raportoimisesta. Tilauksessa huomioitavista asioista on selitetty, miksi asiat pitää huomioida ja mihin ne vaikuttavat. Tämän jälkeen on tarkentavilla kysymyksillä merkitty, mitä niihin tulisi vastata tuottajalle.

Laserkeilausaineiston hankinnassa on useita tärkeitä tekijöitä otettava huomioon, kuten käyttötarkoitus, alueen sijainti ja laajuus, tiedostomuodot ja tiedon prosessointi. Tämä ohjekirja pyrkii selittämään nämä tekijät ja antamaan selkeät ohjeet ja käytännön vinkit laserkeilausaineiston hankinnan suorittamiseen. Olipa kyseessä sitten ensimmäinen kerta laserkeilauksen kanssa työskentelyä tai kokeneemman ammattilaisen tarve päivittää tietojaan, tämä ohjekirja tarjoaa arvokasta tietoa ja ohjeita laserkeilausaineiston hankintaan. Toivomme, että tämä ohjekirja toimii hyödyllisenä resurssina kaikille, jotka osallistuvat laserkeilausprojekteihin ja haluavat saavuttaa parhaat tulokset.

Ohjeen sisältö

Laserkeilausteoriaa

Laserkeilausaineistojen laadunvarmistusmenetelmät, Benjamin Tulosen diplomityö, jonka pohjalta tämä laserkeilausten tilaajaohje on luotu.

Laserkeilausten tilausohje tilaajille:

Laserkeilausten tilausohje tilaajille

0. Terminologia

0.1 Valmiina saatavaa MML laserkeilausaineistoa ja laserkeilausaineiston jako

1. Laserkeilausaineiston käyttötarkoitus

2. Alueen laajuus

3. Alueen ominaispiirteitä

4. Tilaajan määrittämät aineistoon vaikuttavat tekijät

5. Tuottajan tekemät prosessoinnit ja käsittelyt laserkeilausaineistolle

6. Lopputuoteiden formaatin määrittely

7. Miten tuote toimitetaan

8. Mahdollinen perehdyttäminen

9. Suoritetun mittauksen jälkeen

10. Laadunvarmistus

Tuottajille

Linkkilista