JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

Suositus ohjeistaa paikkatietotuotteiden määrittelyä XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointia tietotuoteselosteina sekä näihin tuloksiin tähtäävää määrittelyprosessia. Paikkatietotuotteiden määrittely seuraa kansainvälisen standardoinnin ja eurooppalaisen INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanon mukaisia käytäntöjä.

Julkisen hallinnon suositus JHS 162 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten ohjeistaa XML-skeeman laatimista, joten tämä suositus koskee lähinnä dokumentointia ja yhteistyön käytäntöjä.

Julkisen hallinnon suosituksen JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat ohjeita seurataan soveltuvin osin

JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely
Lataa JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely 83.5 KB DOC

Liite 1: Tietotuoteseloste-esimerkki
Lataa Liite 1: Tietotuoteseloste-esimerkki 372.5 KB DOC

Liite 2: Hallinnollisen jaotuksen XML-skeema
Lataa Liite 2: Hallinnollisen jaotuksen XML-skeema 88 KB DOC

Liite 3: Esitystapamalleja
Lataa Liite 3: Esitystapamalleja 58 KB DOC

Liite 4: Työvälineitä tietosisällön ja rakenteen kuvailuun
Lataa Liite 4: Työvälineitä tietosisällön ja rakenteen kuvailuun 49.5 KB DOC

Päivitetty: 28.9.2020