JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat

Suositus sisältää julkisen hallinnon yhteisen loogisen tietomallin ja yhteiset mallintamisohjeet yhdenmukaisen kansallisen tason paikkatietoaineiston tuottamiseksi rakennukset ja rakennelmat -teemasta. Suosituksessa määritellään mm. tavat aikaulottuvuuden hallitsemiseksi sekä annetaan 2,5D- ja 3D-geometrioiden muodostamisohjeet. Suositus mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa julkishallinnon eri organisaatioiden tuottama paikkatietoaineisto on yhdenmukaista ja laadukasta koko Suomen kattavalta alueelta.

JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat
Lataa JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat 200.5 KB DOC

Liite 1: UML-mallit
Lataa Liite 1: UML-mallit 789 KB DOC

Liite 2: Luokitus
Lataa Liite 2: Luokitus 105 KB DOC

Liite 3: Ominaisuustiedot laatusääntöineen
Lataa Liite 3: Ominaisuustiedot laatusääntöineen 187 KB DOC

Liite 4: Valintakriteerit
Lataa Liite 4: Valintakriteerit 116.5 KB DOC

Liite 5: Geometrioiden muodostamisohjeet
Lataa Liite 5: Geometrioiden muodostamisohjeet 9.72 MB DOC

Liite 6: Elinkaarisäännöt
Lataa Liite 6: Elinkaarisäännöt 60 KB DOC

Päivitetty: 28.9.2020