Avainsana: Digitalisaatio

Digital Earth Alliance vastaa paikkatiedon osaajapulaan

Työnantajilla ympäri Eurooppaa on merkittävä pula paikkatiedon ammattilaisista, mikä tarjoaakin alalle yhteisen haasteen. Osaajapulan seurauksena organisaatiot ovat menettämässä merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaansa paikkatietoanalyysien avulla. Osaamispula voi myös hidastaa alan kasvua sekä näkyä organisaatioiden vaikeuksissa suorittaa vaadittuja lakisääteisiä tehtäviä. Alan tulevaisuuden turvaamiseksi on tärkeää, että osaaminen kasvaa. Vain näin voimme vastata niin nykyiseen kuin myös tulevaisuudessa […]

Geospatial Knowledge Infrastructure – mitä seuraavaksi?

Ⓒ Geospatial World: Geospatial World Forum Amsterdamissa syksyllä 2021 Neljäs teollinen vallankumous ja siihen liittyvät teknologiat, kuten Big data, tekoäly, 5G ja edistynyt robotiikka ohjaavat uusia käyttäytymismalleja, yhteistyötä ja käytäntöjä. Tämä tulee johtamaan suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kehittynyt digitaalinen ekosysteemi haastaa paikkatietoalan siirtymään neljännen teollisen vallankumouksen aikakauteen. Tämä lisää tarvetta seuraavan sukupolven paikkatietoinfrastruktuuriin, jossa automaatio, dynaamisuus […]

Digitalisaatiolla resurssiviisasta infrarakentamista

(c) City of Helsinki Suomessa paikkatiedon tehokkaamman hyödyntämisen arvioitiin vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä tuovan vuoden aikana 13 miljardin euron hyödyt. Suurimmat hyödyt voidaan saavuttaa rakennetun ympäristön ekosysteemissä. Miten tähän on tultu? Suomessa infrarakentamisen digitalisaation innovaatioita lähti liikkeelle vuosituhannen alussa. Perinteisessä toimintatavassa piirustukset pyörivät pöydillä, seinillä ja työmaalla ja lähes koko prosessi piirustuksista suunnitteluun hoidettiin paperilla. […]

Yhteiseurooppalainen dataekosysteemi etenee – katso marraskuun Gaia-X Summitin tallenteet

Marraskuussa 2021 järjestetty Gaia-X Association European Data Infrastructure Summit keräsi yli 4000 osallistujaa. Summitissa vastattiin seuraavaan kysymykseen: mikä on Gaia-X -hankkeen globaali vaikutus käyttäjien ja palveluntarjoajien näkökulmasta? Kaksipäiväisessä huippukokouksessa keskityttiin kansainvälistymiseen ja hankkeen toteutumiseen. Esitelmissä käsiteltiin Gaia-X -hankkeen yleistä visiota ja strategiaa, sekä selvennettiin Gaia-X-projektin nykytilaa. Esityksissä keskityttiin tärkeimpiin liiketoimintatapauksiin, käytäntösääntöihin ja tuleviin liittoutumispalveluihin. Kuulimme […]

Täsmäkurssina Vaikuta kartoilla -kurssi  

Kartat ja analyysit tukevat alueiden ja yritysten sekä eri ympäristöjen kehittämistä. Vaikuta kartoilla -verkkokurssilla opit, kuinka voit yhdistää omaa tai organisaatiosi tietoa avoimeen paikkatietodataan. Kurssin käytyäsi voit tuottaa uutta tietoa ja havainnollistaa sitä kiehtovilla tavoilla. Vaikuta kartoilla verkkokurssin voi suorittaa sen haluamassasi ajassa 6kk:n sisällä. Tutustu lisää kurssiin ja ilmoittaudu täällä. Kurssi on maksullinen. Kohderyhmä Kurssi […]

EUROGI kokoaa uuden Geospatial Green Deal -työryhmän

Kiinnostaako kansainvälinen yhteistyö ilmastonmuutoksen hillinnän parissa? EUROGI:n hallitus on päättänyt uuden Geospatial Green Deal -työryhmän perustamisesta. Ryhmä on EUROGI:n Policy Portfolio -työryhmän alaryhmä. Mikä on EUROGI? EUROGI on eurooppalainen paikkatietotoimijoiden verkostoitumisalusta, jonka tehtävä on lisätä paikkatiedon käyttöä kestävän, vauraan ja yhtenäisen Euroopan luomiseksi.  Mihin työryhmä pyrkii? Geospatial Green Deal -työryhmällä on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite […]

Paikkatietoteknologiat vähittäiskaupan murroksessa

Kuluttajien käyttäytymisessä on parin viime vuoden aikana tapahtunut kiistaton muutos, kun toiminta on siirtynyt suurilta osin verkkoon. Sijaintiteknologialla on keskeinen rooli hyvän ostokokemuksen varmistamisessa kuluttajille. Ei tule yllätyksenä, että verkkomyynti on kaikkien aikojen huipussaan. Suomessa korona lisäsi yritysten halua hyödyntää verkkokauppaa erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kaupan toimialoilla. Kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 23 […]

Gaia-X kutsuu suomalaistoimijat mukaan!

Kuva: Gaia-X tapahtuma (Sitra) Gaia-X-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa laajasti datan jakaminen, jalostaminen ja datapohjaisen arvonluonnin yhteiskehittäminen Euroopassa. Suomi on aktiivisesti mukana edistämässä sekä hankkeen arkkitehtuurin kehittämistä että useiden toimialakohtaisten data-avaruuksien ja niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.  Gaia-X:n avulla yritysten, tieteen ja politiikan edustajat kansainvälisesti luovat perustan uudelle tietoinfrastruktuurille. Hankkeessa luodaan avoin ekosysteemi, joka määrittelee eurooppalaiseen arvopohjaan […]

Kuntien rakennustiedot ­ja yhteentoimivuustyö

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy Kunnissa luodaan tietoa, jaetaan tietoa ja suunnitellaan toimintaa tiedon perusteella. Tiedonliikkumisen ja hyödyntämisen varmistamiseksi eri organisaatiotasoilla kunnat tarvitsevat yhteentoimivuustyötä. Rakennustiedot ovat yksi kuntien keskeisistä tietoaineistoista. Rakennustietoja ovat geometrian lisäksi muun muassa rakennusten ominaisuustiedot, kuten käyttötarkoitus ja kerrosluku. Geometria kertoo, mitä rakennusta tai sen osaa rakennustietoihin sisältyvät ominaisuustiedot kuvailevat, ja se sisältää […]

Towards a Sustainable Ecosystem Beyond Spatial Data Infrastructures

EUROGI:n kokoama kymmenen asiantuntijan tiimi on julkaissut Towards a Sustainable Ecosystem Beyond Spatial Data Infrastructures -raportin. Raportti esittelee ajatuksia tulevaisuuden paikkatiedon ekosysteemistä, joka voisi toimia päivitetyn SDI-viitekehyksen pohjana. EUROGI järjestää virtuaalisen tapahtuman 11. elokuuta 2021 klo 15, jossa raporttia esitellään tarkemmin. Tilaisuus järjestetään YK:n maailmanlaajuisen paikkatietojen hallinnan asiantuntijakomitean (the United Nations Committee of Experts on […]