Kategoria: Tapahtumat

Löydänkö perille -tilaisuudessa pohdittiin osoitteita ja kulkureittejä

Kuva: Forum Virium Helsinki Miten ihmiset ja tavarat löytäisivät perille entistä sukkelammin? GeoForumin ja Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeen tapahtumassa osoitetietojen ylläpitäjät ja käyttäjät kohtaavat. Tapahtumassa kuultiin kokemuksia kentältä ja kunnista sekä aivan uudenlaisista ideoista. Tiettyyn osoitteeseen navigoidaan usein talon numeron tarkkuudella. Mutta mistä löytyy oikea ovi? Lopullinen päämäärä saattaakin olla kadun toisella puolella, huoltoajolle välillä myös […]

Ymmärretäänkö karttaa? -seminaarissa pureuduttiin karttaviestintään erilaisten käyttökohteiden kannalta

Tiedolla johtaminen on vahvassa nousussa ja karttojen avulla tapahtuva viestintä ja tilannetietoisuuden tukeminen onkin muodostunut yhä yleisemmäksi. Mutta ymmärretäänkö karttoja oikein? Onko kasvavat tietomäärät esitetty onnistuneesti ja minkä viestin kartat lukijalleen välittävät? Kartoilla kerromme tarinaa, jolla on aina suora vaikutus kartanlukijaan. Kun ideologiset mielipiteet ja sosiaalinen media nostavat päätään, kartoilla on entistäkin suurempi merkitys esittää […]

Opiskelija! Muista tämä työnhaussa

Joulukuussa 2021 järjestetyssä Maantieteen opiskelijoiden työelämäillassa tavattiin maantieteen alumneja ja kuultiin tarinoita kiinnostavista urapoluista. Keskustelua käytiin opiskelijoiden, työntekijöiden ja työnantajien kesken. Mitä vinkkejä opiskelijat saivat työnhakuun? 1. Useissa työpaikkailmoituksissa on määritelty, minkälaista osaamista ja koulutustaustaa hakijalta vaaditaan. Lisäksi on voitu määritellä, miten pitkä työkokemus alalta vaaditaan. Alumnien näkökulmasta paikkaa kannattaa hakea, vaikka paikan lopulta veisikin […]

Yhteiseurooppalainen dataekosysteemi etenee – katso marraskuun Gaia-X Summitin tallenteet

Marraskuussa 2021 järjestetty Gaia-X Association European Data Infrastructure Summit keräsi yli 4000 osallistujaa. Summitissa vastattiin seuraavaan kysymykseen: mikä on Gaia-X -hankkeen globaali vaikutus käyttäjien ja palveluntarjoajien näkökulmasta? Kaksipäiväisessä huippukokouksessa keskityttiin kansainvälistymiseen ja hankkeen toteutumiseen. Esitelmissä käsiteltiin Gaia-X -hankkeen yleistä visiota ja strategiaa, sekä selvennettiin Gaia-X-projektin nykytilaa. Esityksissä keskityttiin tärkeimpiin liiketoimintatapauksiin, käytäntösääntöihin ja tuleviin liittoutumispalveluihin. Kuulimme […]

teknologia

Dronen käyttö Pohjoismaissa

Gi Norden (pohjoismainen paikkatietoverkosto) järjesti Nordic drone -webinaarin joulukuussa 2021. Tapahtumassa kuultiin, miten droneja käytetään Pohjoismaissa, miten drone-dataa voidaan hyödyntää, sekä mitkä ovat nykyiset ja tulevat operaattoreihin liittyvät määräykset Euroopassa. Esimerkki dronen käytöstä Suomessa tuli Keravan kaupungilta. Esityksessä kuultiin muun muassa, kuinka droneja käytetään mittaustehtävissä. Esitys on myös katsottavissa suomeksi täällä. Ruotsi ja Norja esittelivät […]

EUROGI kokoaa uuden Geospatial Green Deal -työryhmän

Kiinnostaako kansainvälinen yhteistyö ilmastonmuutoksen hillinnän parissa? EUROGI:n hallitus on päättänyt uuden Geospatial Green Deal -työryhmän perustamisesta. Ryhmä on EUROGI:n Policy Portfolio -työryhmän alaryhmä. Mikä on EUROGI? EUROGI on eurooppalainen paikkatietotoimijoiden verkostoitumisalusta, jonka tehtävä on lisätä paikkatiedon käyttöä kestävän, vauraan ja yhtenäisen Euroopan luomiseksi.  Mihin työryhmä pyrkii? Geospatial Green Deal -työryhmällä on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite […]

KAOS-3D-kaupunkimallien ja kaupunkien digitaalisten kaksosten työpaja

Tervetuloa ESR KAOS-hankkeen (Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen 6Aika-kaupungeissa) 3D-kaupunkimallien ja kaupunkien digitaalisten kaksosten tulevaisuustyöpajaan maanantaina 29.11. kello 10-16. 3D-kaupunkimallien ja digitaaliset kaksosten käyttöön sisältyy valtavia mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää laaja-alaisesti. Nyt on oikea aika ideoida uusia sovelluksia ja kehittää tulevaisuuden ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin. Siksi 29.11 järjestetään tulevaisuustyöpaja, jossa on osallisena kaupunkeja, kaupunkiorganisaatioiden asiakkaita, yrityksiä niin 3D-mallien […]

Virtuaalisten 3D-kaupunkimallien tulevaisuus

Virtuaalisten 3D-kaupunkimallien tulevaisuus / Future visions of virtual city models Kaupunkien digitaaliset kaksoset ja 3D-kaupunkimallit ovat valtava mahdollisuus. Mutta jäävätkö ne kaupunkiorganisaation pienimuotoiseen virkakäyttöön, vai ilmestyvätkö ne myös osaksi kansalaisten/kuntalaisten arkea ja yritysten liiketoimintaa? KAOS-hanke (kaupunkimallien osaamispääoman kehittämishanke) järjestää Virtuaalisten 3D-kaupunkimallien tulevaisuus -webinaarin tiistaina 26.10. klo 12.15 – 16.00. Tule kuulemaan huippuasiantuntijoiden näkemyksiä ja osallistumaan […]

Työpaja – Paikkatietopalvelujen ja tietoekosysteemien innovaatiot

ELISE Participatory Lab on ‘How innovation in location services and data ecosystems can help transform your city and region’ 13. lokakuuta 2021, 14.30-16.00 CEST The European Week of Regions and Cities on suurin vuotuinen Brysselissä järjestettävä EU:n alue- ja kaupunkipolitiikalle suunnattu tapahtuma, joka kokoaa yhteen aluetoimijoita ja kaupunkeja kaikkialta Euroopasta. Tapahtumassa pidetään avoin työpaja kaikille […]

Gaia-X kutsuu suomalaistoimijat mukaan!

Kuva: Gaia-X tapahtuma (Sitra) Gaia-X-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa laajasti datan jakaminen, jalostaminen ja datapohjaisen arvonluonnin yhteiskehittäminen Euroopassa. Suomi on aktiivisesti mukana edistämässä sekä hankkeen arkkitehtuurin kehittämistä että useiden toimialakohtaisten data-avaruuksien ja niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.  Gaia-X:n avulla yritysten, tieteen ja politiikan edustajat kansainvälisesti luovat perustan uudelle tietoinfrastruktuurille. Hankkeessa luodaan avoin ekosysteemi, joka määrittelee eurooppalaiseen arvopohjaan […]