Kategoria: Blogi

Avoimesta datasta hallittuun jakeluun

Paikkatiedon hyödyntämistä on jo pidempään edistetty parantamalla tiedon saatavuutta. Ponnisteluiden tavoitteena on ollut mahdollistaa eri toimijoiden synnyttämän tiedon käyttö myös muille. Haemme säästöjä kaikille sillä, ettei samoja tietoja ylläpidetä useampaan kertaan. Tarkoitus on ollut mahdollistaa myös uusien käyttötapojen syntyminen avaamalla tietoja ja tukemalla näin innovaatiotoimintaa. Vaikka vuosien varrella on päästy myös tuloksiin, on tämä työ […]

Miten ihmiset ja tavarat löytäisivät perille entistä sukkelammin?

Kuva: Forum Virium Helsinki Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeen ja GeoForumin tapahtuma käynnisti vuoropuhelun osoitetietojen ylläpitäjien ja käyttäjien välillä. Vaikka kuluttajat tekevät verkossa koko ajan enemmän ostoksia ja kuntalaiset hyödyntävät erilaisia karttatietokantoja, puutteelliset tai ristiriitaiset suunnistusohjeet aiheuttavat paljon päänvaivaa. Ratkaisuja on onneksi saatavilla. Löydänkö perille -tilaisuus 10.2.2022 avasi aihetta. Tässä kirjoituksessa käymme läpi, mitä opimme tilaisuudessa. Miksi […]

Digitalisaatiolla resurssiviisasta infrarakentamista

(c) City of Helsinki Suomessa paikkatiedon tehokkaamman hyödyntämisen arvioitiin vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä tuovan vuoden aikana 13 miljardin euron hyödyt. Suurimmat hyödyt voidaan saavuttaa rakennetun ympäristön ekosysteemissä. Miten tähän on tultu? Suomessa infrarakentamisen digitalisaation innovaatioita lähti liikkeelle vuosituhannen alussa. Perinteisessä toimintatavassa piirustukset pyörivät pöydillä, seinillä ja työmaalla ja lähes koko prosessi piirustuksista suunnitteluun hoidettiin paperilla. […]

Paikkatiedot edistämässä hiilineutraalia Suomea

Image Source: Forum Virium Helsinki Huolimatta vuosikymmeniä kestäneistä tiedeyhteisön ja ympäristöjärjestöjen antamista varoituksista, IPCC:n uusin raportti lähetti selkeän viestin: ilmaston tuhoutuminen on peruuttamaton, emmekä ole matkalla saavuttaaksemme hiilineutraalia planeettaa vuoteen 2050 mennessä. Viesti on selvä. On tärkeämpää kuin koskaan, että me kaikki osallistumme tavalla, jolla voimme siirtyä kestävämpään yhteiskuntaan. Paikkatieto auttaa meitä ymmärtämään kohtaamiamme haasteita […]

Paikkatiedon kuntayhteistyö jatkuu

Uusi vuosi lähti käyntiin, mutta kunnissa kiire ei tunnu hellittävän. Vuoden 2022 ensimmäisillä Geodeettikahveilla keskusteltiin jälleen kuntayhteistyöstä ja avoimen keskustelun tarpeellisuudesta. Mukana oli kuntien edustajia yhdeksästä eri kunnasta, kuten esimerkiksi Joensuu, Kotka, Helsinki, Hämeenlinna ja Pori. Tietoa ja vuorovaikutusta kuntien kesken tarvitaan Kuntaedustajille on tärkeää kuulla, minkälaisia ratkaisuja muissa kunnissa on kehitetty arjen eri haasteisiin. […]

Opiskelija! Muista tämä työnhaussa

Joulukuussa 2021 järjestetyssä Maantieteen opiskelijoiden työelämäillassa tavattiin maantieteen alumneja ja kuultiin tarinoita kiinnostavista urapoluista. Keskustelua käytiin opiskelijoiden, työntekijöiden ja työnantajien kesken. Mitä vinkkejä opiskelijat saivat työnhakuun? 1. Useissa työpaikkailmoituksissa on määritelty, minkälaista osaamista ja koulutustaustaa hakijalta vaaditaan. Lisäksi on voitu määritellä, miten pitkä työkokemus alalta vaaditaan. Alumnien näkökulmasta paikkaa kannattaa hakea, vaikka paikan lopulta veisikin […]

Kestävyyshaasteet kasvattavat metsäluonnon paikkatiedon tarvetta

Meillä Suomessa on ehkä paremmat tiedot metsistä kuin missään muualla. Tietoa hyödynnetään tehokkaasti, mutta uuden tiedon tarve vain kasvaa, kun yritämme vastata ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteisiin. Joulukuussa julkaistun Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulokset tulivat monelle yllätyksenä. Sen mukaan Suomen metsien kasvu on hyytynyt ensimmäistä kertaa 60-vuoteen. Kun vielä viime vuonna tähän aikaan puhuttiin Suomen metsien […]

Kuntien rakennustiedot ­ja yhteentoimivuustyö

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy Kunnissa luodaan tietoa, jaetaan tietoa ja suunnitellaan toimintaa tiedon perusteella. Tiedonliikkumisen ja hyödyntämisen varmistamiseksi eri organisaatiotasoilla kunnat tarvitsevat yhteentoimivuustyötä. Rakennustiedot ovat yksi kuntien keskeisistä tietoaineistoista. Rakennustietoja ovat geometrian lisäksi muun muassa rakennusten ominaisuustiedot, kuten käyttötarkoitus ja kerrosluku. Geometria kertoo, mitä rakennusta tai sen osaa rakennustietoihin sisältyvät ominaisuustiedot kuvailevat, ja se sisältää […]

Kriisitilanteissa tunnistettavissa tärkeitä yhteistyön teemoja

(c) Keksi Agency via City of Helsinki / communications Kolmas korona-aalto ravistelee Eurooppaa ja monissa Suomen sairaanhoitopiireissä ollaan yhä epidemian leviämisvaiheessa. Vaikka tilanne on rauhoittunut kesää kohti siirtyessä, on ilmassa vielä paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta. KoronaGIS-työryhmä kokoontui jälleen viime viikolla keskustelemaan, kuinka jatkossa voisimme olla viisaampia kriisitilanteissa. Keskustelussa tunnistettiin tärkeitä yhteistyön teemoja muun muassa tilannetietoisuuden […]

Luonnon ja rakentamisen yhteensovittamisessa edelleen haasteita

(c) City of Helsinki Yle uutisoi viime viikon alussa, kuinka rakentamisen yhteydessä tehdyt luontoselvitykset kaipaavat uusia työkaluja. Aika ajoin esille nousee hankkeita, joissa rakentaminen ja luonnon yhteensovittaminen ajautuvat umpikujaan. Tärkeää olisi, että tiedot ovat helposti saatavilla ja oikeassa muodossa luontoselvityksiä tehdessä. Mikä on paikkatiedon merkitys kyseisessä dilemmassa? Geodeettikahveilla kaupungingeodeetit ympäri Suomen keskustelivat ennakoivan kaavoituksen merkityksestä […]