Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025

Hyvää uutta vuotta 2022! Verkoston laajassa yhteistyössä tuottama Kansallinen paikkatietostrategia 2022–2025 valmistui viime vuoden lopussa.

Ilmastotavoitteiden toteuttaminen, globaalit uhat, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden varmistaminen vaativat julkiselta ja yksityiseltä sektorilta uutta osaamista ja luotettavaa tietopohjaa. GeoForum kokosi keväällä 2021 yhteen laajan asiantuntijajoukon, jonka kanssa lähdettiin päivittämään Kansallista paikkatietostrategiaa. 

Mikä on Kansallinen paikkatietostrategia?

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025 kuvaa keinot, jolla varmistamme suomalaisen paikkatiedon saatavuuden, laadun ja turvallisuuden. Sen toteuttaminen tekee maastamme edelläkävijän paikkatiedon hyödyntämisessä. Strategia toimii valmiina lähtökohtana tulevissa hallitusohjelmien valmisteluissa sekä eri organisaatioiden päätöksentekoa ohjaavassa toiminnassa.

Strategian sisältö pähkinänkuoressa

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys rakentuu kolmesta toimenpideohjelmasta, jotka vastaavat keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin ja yleisiin muutostrendeihin.

Ohjelmien toteuttamiseksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin on kehitettävä yhdessä paikkatietoon kytkeytyviä toimintojaan ja järjestelmiään. On jokaisen etu, kun ymmärrys olemassa olevasta tiedosta kasvaa. 

Ohjelma 1 – Ympäristöhaasteiden ratkaiseminen paikkatiedolla. Haasteita ovat hiilineutraalin yhteiskunnan toteuttaminen, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden takaaminen. Ohjelma tavoittelee kestävää Suomea, jossa päätöksentekoa ohjaa ennakointi reagoinnin sijaan.

Ohjelma 2 – Paikkatieto liiketoiminnan moottorina. Paikkatieto-osaamisen kaupallistaminen vaatii tuotteistamisen ja kansainvälisen kasvun tukemista. Ohjelma tähtää uuden työllistävän liiketoiminnan syntyyn.

Ohjelma 3 – Paikkatieto tietovarantojen rakennemuutoksessa. Paikkatiedon hyödyntäminen edellyttää kansallisten tietovarantojen systematisointia ja yhteentoimivia tietojärjestelmiä. Muun muassa avoin paikkatieto edistää dataa hyödyntävää palvelutaloutta, datataloutta. Ohjelman toteutus parantaa julkisten palveluiden tuottavuutta ja palvelukykyä.

Tutustu paikkatietostrategiaan tai lataa dokumentti koneellesi täällä.