Avainsana: Talouselämä

Digitalisaatiolla resurssiviisasta infrarakentamista

(c) City of Helsinki Suomessa paikkatiedon tehokkaamman hyödyntämisen arvioitiin vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä tuovan vuoden aikana 13 miljardin euron hyödyt. Suurimmat hyödyt voidaan saavuttaa rakennetun ympäristön ekosysteemissä. Miten tähän on tultu? Suomessa infrarakentamisen digitalisaation innovaatioita lähti liikkeelle vuosituhannen alussa. Perinteisessä toimintatavassa piirustukset pyörivät pöydillä, seinillä ja työmaalla ja lähes koko prosessi piirustuksista suunnitteluun hoidettiin paperilla. […]

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025

Hyvää uutta vuotta 2022! Verkoston laajassa yhteistyössä tuottama Kansallinen paikkatietostrategia 2022–2025 valmistui viime vuoden lopussa. Ilmastotavoitteiden toteuttaminen, globaalit uhat, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden varmistaminen vaativat julkiselta ja yksityiseltä sektorilta uutta osaamista ja luotettavaa tietopohjaa. GeoForum kokosi keväällä 2021 yhteen laajan asiantuntijajoukon, jonka kanssa lähdettiin päivittämään Kansallista paikkatietostrategiaa.  Mikä on Kansallinen paikkatietostrategia? Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025 kuvaa […]

Paikkatietoteknologiat vähittäiskaupan murroksessa

Kuluttajien käyttäytymisessä on parin viime vuoden aikana tapahtunut kiistaton muutos, kun toiminta on siirtynyt suurilta osin verkkoon. Sijaintiteknologialla on keskeinen rooli hyvän ostokokemuksen varmistamisessa kuluttajille. Ei tule yllätyksenä, että verkkomyynti on kaikkien aikojen huipussaan. Suomessa korona lisäsi yritysten halua hyödyntää verkkokauppaa erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kaupan toimialoilla. Kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 23 […]

Kuntien rakennustiedot ­ja yhteentoimivuustyö

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy Kunnissa luodaan tietoa, jaetaan tietoa ja suunnitellaan toimintaa tiedon perusteella. Tiedonliikkumisen ja hyödyntämisen varmistamiseksi eri organisaatiotasoilla kunnat tarvitsevat yhteentoimivuustyötä. Rakennustiedot ovat yksi kuntien keskeisistä tietoaineistoista. Rakennustietoja ovat geometrian lisäksi muun muassa rakennusten ominaisuustiedot, kuten käyttötarkoitus ja kerrosluku. Geometria kertoo, mitä rakennusta tai sen osaa rakennustietoihin sisältyvät ominaisuustiedot kuvailevat, ja se sisältää […]

Luonnon ja rakentamisen yhteensovittamisessa edelleen haasteita

(c) City of Helsinki Yle uutisoi viime viikon alussa, kuinka rakentamisen yhteydessä tehdyt luontoselvitykset kaipaavat uusia työkaluja. Aika ajoin esille nousee hankkeita, joissa rakentaminen ja luonnon yhteensovittaminen ajautuvat umpikujaan. Tärkeää olisi, että tiedot ovat helposti saatavilla ja oikeassa muodossa luontoselvityksiä tehdessä. Mikä on paikkatiedon merkitys kyseisessä dilemmassa? Geodeettikahveilla kaupungingeodeetit ympäri Suomen keskustelivat ennakoivan kaavoituksen merkityksestä […]

Osaaminen on Suomen menestymisen kannalta olennaista

Suomessa ollaan yhä useammin tilanteessa, jossa työnantajien toiveet ja tarjolla oleva osaaminen eivät kohtaa. Osaamisvajeeseen vaikuttaa työmarkkinoiden nopea muutos, jolloin työtehtävään haettavaa osaamista ei ole tarjolla.  Osaamisvaje on noussut haasteeksi yksityisellä sektorilla, mutta aivan erityinen haaste on maakunnissa. Maakunnissa haasteita luo esimerkiksi työikäisen väestön ikääntyminen ja väestökehityksen heikentyminen, kun muuttoliike kohdistuu isoihin kaupunkeihin. Lounaistieto kuitenkin […]

Paikkatietojärjestelmät ja tekoäly tukevat liiketoimintaa

Laskennallisen voiman valtava kasvu tuo nopeasti uusia mahdollisuuksia yhteiskunnalle. Yhdistämällä paikkatietojärjestelmät ja tekoälyteknologia voidaan tehostaa useita prosesseja sekä kehittää eri aloja ja palveluita. Paikkatietojärjestelmät tarjoavat tekoälyn tunnistustuloksiin paikkatietojen visualisointi- ja tila-analyysiominaisuuksia. Erilaiset paikkatietosovellukset, kuten esimerkiksi liikennevirran seuranta ja kaupunkiominaisuuksien hallinta voivat tarjota päätöksentekijöille paremman tavan ilmaista ja käyttää tietoa.  Suomessa useilta pk-yrityksiltä kuitenkin puuttuu tekoälyyn […]

Liikkuminen muuttuu pysyvästi koronan vuoksi

Kuva: Telia Pandemian aikana tapahtuneet muutokset liikkumiskäyttäytymisessä vaikuttuvat erityisesti kaupunki- ja liikennesuunnitteluun esimerkiksi julkisen liikenteen päivitystarpeita hahmottaessa. Jotta muutoksiin voidaan reagoida, tarvitaan tueksi kattavaa tietoa ihmisvirroista. Matkapuhelinten laajan käytön myötä operaattorit keräävät sijaintitietoja GPS-datan ja matkapuhelinsignaalien kautta. Mobiilidatan avulla voidaan mitata, miten ihmiset käyttävät esimerkiksi kaupunkitiloja, mukaan lukien liikenneverkot. Liikkumisdata tarjoaa myös mahdollisuuksia suunnitella maakuntien […]

Tieto jakoon – Mitä kaikkea kunnissa tehdään?

Kunnat ovat merkittävässä määrin vastuussa palveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Näitä palveluita ovat muun muassa koulutus, kaupunkisuunnittelu, ympäristö-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunta toimii myös alustana yksityisille palveluiden tarjoajille.  Paikkatiedot ovat keskeisesti mukana useiden eri kuntatoimijoiden toiminnassa, mutta mahdollistavatko nykyiset toimintamallit niiden tehokkaan käytön? Miten osaamista hyödynnetään eri yksiköiden välillä? Vaikka paikkatietojen käsittely koskee monia työtehtäviä, eivät eri […]

Paikkatietojärjestelmiä hyödynnetään kiinteistöverotuksessa

Kuva: ESRI Kiinteistöverouudistus on parhaillaan käynnissä Suomessa. Nykyaikaisissa kiinteistöverojärjestelmissä paikkatietoteknologialla on tärkeä rooli sekä arvonmäärityksessä että tiedon toimittamisessa asiakkaalle. Paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen kiinteistöverotuksessa lisää muun muassa kustannustehokkuutta ja tarkkuutta. Suomen maa-alueiden määrittämisestä vastaa Maanmittauslaitos, joka on kehittänyt uuden menetelmän maan arvon arvioimiseksi yhdistämällä hedoniset hintamallit alueelliseen analyysiin. Menetelmä on kehitetty osana MaaVero-hanketta, joka ansaitsi tämän vuoden Special […]