Digitalisaatiolla resurssiviisasta infrarakentamista

(c) City of Helsinki

Suomessa paikkatiedon tehokkaamman hyödyntämisen arvioitiin vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä tuovan vuoden aikana 13 miljardin euron hyödyt. Suurimmat hyödyt voidaan saavuttaa rakennetun ympäristön ekosysteemissä.

Miten tähän on tultu? Suomessa infrarakentamisen digitalisaation innovaatioita lähti liikkeelle vuosituhannen alussa. Perinteisessä toimintatavassa piirustukset pyörivät pöydillä, seinillä ja työmaalla ja lähes koko prosessi piirustuksista suunnitteluun hoidettiin paperilla.

Digitalisaation hyödyt ovat moninaiset, mutta yksi merkittävä mahdollisuus on päästölaskenta. Kun laskenta perustuu todelliseen työmaan synnyttämään dataan, rakentajat voivat reagoida nopeammin ja kehittää kestävää toimintaa.

Digitaalisaatiolla on iso merkitys alan vetovoimalle

Paikkatieto- ja infra-alalla osaajapula on kasvava ongelma. Erityisesti julkisella sektorilla osaajapula aiheuttaa vaikeuksia, mutta sama pätee myös yrityksiin. Mitä tehdä, kun liiketoiminta kiihtyy, asiakkaita riittää, mutta tekijöitä ei löydy?

Ikärakenne vaikuttaa infra-alalla, kun joka vuosi alalta poistuu huomattava määrä ihmisiä eläkkeelle. Menetelmillä voidaankin vaikuttaa alan vetovoimaan ja tuoda lisää nuoria alalle.

Miten tehdään kestävää tulevaisuutta? Miten ratkaistaan ilmastonmuutos? Tällä alalla vaikuttamisen mahdollisuudet ovat suuret!

Kymmenen vuoden elinkaari infrarakentamisen digitalisaatiosta

Palataan vielä infra-alan digitalisaation viime vuosikymmenen muutoksiin. Mitä mieltä Infrakitin Suomen maajohtaja, Janne Paitsola, on digitalisaation hyödyistä?

“Digitalisaation avulla tuodaan ihmisten työssään tarvitsema tieto sinne, missä sitä tarvitaan ja niille, jotka sitä tarvitsevat”. Esimerkiksi Infrakit-alustan mahdollistama säästö on Paitsolan arvion mukaan Suomessa muuttujista riippuen 10-20% luokkaa. Suoran rahansäästön lisäksi digitalisaatio parantaa yhteistyötä sidosryhmien välillä ja laatua.

Ei digitalisaatiota ilman yhteistyötä

Nykyisellä hallituskaudella pyritään edistämään tiedon virtautusta. Dataa on osin jo hyvin kattavasti saatavilla ja kaupunkimalleja alkaa olla saatavilla isoimmissa kaupungeissa.

Vielä toivotaan kuitenkin poikkitieteellistä, avoimempaa tiedon virtaamista eri toimijoiden välillä. Paikkatieto mahdollistaa tässä tietojen yhdistämistä ja yhteentoimivuutta.

Janne Paitsola kävi esittelemässä Infrakitin toimintaa ja infrarakentamisen digitalisaatiota tammikuun tietoiskussa. Katso koko haastattelu täällä!

Elina Ranta
GeoForumin tiedotusvastaava