Toimenpiteet yhdistyksen perustamiseksi

Syksyn 2019 jälkeen tehtyä selvitystyötä on jatkettu valmisteluprojektilla, joka tähtää toiminnan käynnistämiseen vuoden 2020 alkupuolella. Valmisteluvaiheessa huomioidaan tarkemmin eri toimijoiden tarpeet ja mahdollisuudet sekä aikataulutus toimintaan liittymiseen. Näitä toimijoita ovat mm. Maanmittauslaitos, joka tällä hetkellä toimeenpanee alan edistämistehtäviä sekä olemassa olevat alan tieteelliset ja aatteelliset yhdistykset ja verkostot.

Toiminnan käynnistäminen edellyttää 2-3 vuoden siemenrahoitusta, joka kootaan alan keskeisten toimijoiden avulla. Käynnistämisen tueksi kootaan työtä ohjaava ryhmä, joka koostuu laajapohjaisesti siemenrahoitukseen osallistuvista toimijoista. Työryhmä ohjaa käynnistystoimia ennen yhdistyksen hallituksen valintaa.

Kun riittävä määrä aiesopimuksia on syntynyt ja toiminnan käynnistysvaiheen rahoitus näin mahdollistuu, allekirjoitetaan yhdistyksen perustamiskirja. Tämän odotetaan tapahtuvan aikaisintaan maaliskuun 2020 alussa. Toiminta ja verkoston rakentuminen saadaan näin käyntiin jo ennen kesää.

Ota yhteyttä hankkeen valmistelijaan (juha.saarentaus@geowise.fi), mikäli organisaatiosi on kiinnostunut osallistumaan yhdistyksen perustamiseen. Jo mukaan lähteneet toimijat on listattu etusivulla.