Miksi karttapalveluiden tiedot eivät ole aina oikein?

Jokainen meistä käyttää lähes päivittäin erilaisia kaupallisia karttapalveluita. Oli käytössä sitten Google Maps, Open Street Map tai navigointilaite, kartta-aineistot sisältävät myös virheellistä tietoa. Esimerkkejä ongelmatilanteista:

  • Kotisi tai yrityksesi puuttuu kartalta tai näkyy väärässä paikassa
  • Kuljettajien on vaikea löytää perille
  • Toimitukset menevät väärään paikkaan
  • GPS-laitteet lähettävät kuljettajia pihasi tai pihatien kautta

Miksi näin on, vaikka ajan tasalla olevat tiedot löytyvät paikalliselta viranomaiselta tai organisaatioilta? Viimeisimmässä Kuntien paikkatietokahvit -työryhmän kokouksessa keskusteltiin asiasta ja pohdittiin ongelman syitä.

Kunnat toimittavat ajantasaista tietoa keskitettyihin tietovarastoihin, josta tiedot ovat myös kaupallisten toimijoiden saatavana. Ihmisten on kuitenkin tärkeä ymmärtää, että karttapalveluista löytyvä virheellinen tieto ei johdu kunnan viranomaisista. Joskus onkin ongelmallista, kun kuntalaiset odottavat, että viranomainen kantaa vastuuta kaupallisten palveluiden tiedon laadusta.

Karttapalveluiden pitäisi pyrkiä parhaansa mukaan etsimään kyseinen laadukkaampi viranomaistieto. Näin ei kuitenkaan ole, sillä karttatietoja ylläpitävät useat tahot. Jokainen heistä valitsee omat lähteensä, eikä aineistoja prosessoida ristiin. Lisäksi, vaikka aineistot olisivatkin kunnossa, kuluttajalla saattaa olla laitteita, joihin hän itse ei ole päivittänyt uusimpia karttoja. 

Toinen ongelma on sijaintitietojen puutteellisuus. Pelastuslaitos ja erilaiset kuljetuspalvelut joutuvat liian usein kamppailemaan sijaintien, kuten rakennusten sisäänkäyntien löytämisen kanssa. Perille opastavat kulkupisteet ja sisäänkäynnit voivat olla selviä alueen asukkaille, mutta ulkopuoliset eivät tarkimmankaan kartan kanssa löydä perille.

Vaikka kunnat eivät ole vastuussa kaupallisista tai joukkoistetuista palveluista, viranomaiset tekevät jatkuvasti töitä asian parantamiseksi. Uusi osoitetietojärjestelmä -hanke tai muut joukkoistetut tiedonkeruumenetelmät, kuten Osoitehaavi, ovat hyviä esimerkkejä apuvälineistä tiedon parantamiseen. Hankkeet mahdollistavat sen, että tieto on helpommin saatavilla kaupallisille toimijoille.

Jotta tiedot olisivat mahdollisimman pian joka paikassa oikein, kannattaa jokaisen itse tarkistaa tietojen oikeellisuus käyttämissään palveluissa. Useisiin palveluihin voi suoraan ilmoittaa virheistä ja puutteista. Korjausten päivittyminen palveluissa on kuitenkin melko epämääräistä, mikä vähentää palveluiden luotettavuutta.

Esimerkiksi Google Maps toimii parhaiten, kun laitat viestiä palautelomakkeella ja kirjautuneena Google Mapsiin omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Muuten kunnan omista palveluista löytyy useimmiten parhaiten ajan tasalla olevat tiedot.

Elina Ranta
GeoForumin tiedotusvastaava