Suomi mukaan EUROGI-perheeseen

EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information) on kansainvälinen, vuonna 1994 perustettu paikkatietojen verkostoitumisalusta, jonka tehtävä on lisätä paikkatiedon käyttöä kestävän, vauraan ja yhtenäisen Euroopan luomiseksi. EUROGI saavuttaa tämän tekemällä yhteistyötä jäsentensä ja muiden sidosryhmien kanssa innovaatioiden edistämiseksi ja politiikan kehittämisen tukemiseksi.

”Näkemys: Sijaintiin perustuvat tiedot ja tekniikat toimivat eurooppalaisen digitaalisen yhteiskunnan keskeisinä tekijöinä.”

GeoForumin hallitus hyväksyi maaliskuussa 2021 ehdotuksen liittyä EUROGI:n jäseneksi. EUROGI:n puheenjohtaja, Jean-Yves Pirlot kommentoi, että asia on tärkeä ja toivoo, että myös muut Pohjoismaat liittyvät yhdistyksen vahvistamiseksi entisestään.

EUROGI tarjoaa mahdollisuuden oppia ja jakaa tietoa muiden asiantuntijoiden kanssa. Organisaatio tarjoaa myös pääsyn Euroopan komission elimiin ja päätöksentekijöihin.

Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden Euroopan tason viestintään ja vuorovaikutukseen, osallistumisen Euroopan komission aloitteisiin ja pääsyn ohjelmia ja hankkeita koskevaan tietoon. GeoForumin mukana olo auttaa myös GeoForum-verkostoa tunnistamaan liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia sekä suuret EU-projektit ja rahoitusmahdollisuudet jo varhaisessa vaiheessa. Mikko Eklund GTK:sta toimii Suomen EUROGI-Ambassodorina.

Toimintaa vuoden 2021 aikana

Vuoden alussa EUROGI:n alaryhmät ovat tuottaneet lyhyitä asiakirjoja, joissa on tuotu esille näkemyksiä paikkatietojen tulevaisuudesta. Yksi esimerkki on Naiset GI:ssä ryhmä, jonka tarkoituksena on tehdä tutkimus sukupuolijakauman ja tasa-arvon selvittämiseksi yliopistojen GI-kursseilla ja myös EUROGI-jäsenjärjestöjen toimeenpanevien komiteoiden keskuudessa. Toinen ryhmä on Harmonious Authoritative Geodata in Europe.

Alaryhmät ovat korostaneet roolia, joka paikkatietodatalla on kaikissa tietotyypeissä. Tämä poiki ehdotukseen aloitteesta, jonka avulla otettaisiin käyttöön reaaliaikaiset sijaintiviitteet tekstiasiakirjoissa ja laskentataulukoissa. Näin tietyille maantieteellisille alueille saataisiin kattavammat, monialaiset näkökulmat.