Kansallinen geotietoaineisto tuo lisäarvoa yhteiskunnalle

Kuva: Pexels

Maa- ja kallioperää käsittäviä paikkatietoaineistoja kutsutaan geotietoaineistoiksi. Aineistot syntyvät pääasiassa kaupungin tai alueen rakentamistoiminnan ja suunnittelun tuloksena.

Valtioneuvoston syyskuussa julkaiseman selvityksen mukaan Suomen kansallinen geotietoaineisto tuo suurta lisäarvoa yhteiskunnalle. Aineiston yhteiskunnallinen arvo on mediaanin mukaan arvioituna 17,9 miljoonaa ja keskiarvon mukaan 716 miljoonaa euroa vuodessa. Geotietoaineisto on myös maailman mittaluokalla hyvällä tasolla.

Erityistä hyötyä aineisto tarjoaa erilaisten alueiden suunnittelussa. Uusia käyttötarpeita muodostuu jatkuvasti myös muilla yhteiskunnan aloilla. Käyttäjiä ovat esimerkiksi kaivosyhtiöt, viranomaiset, tutkimuslaitokset ja kunnat. Kansantalouteen vaikuttavien hyötyjen kautta aineiston arvo ylittää 15 miljardia euroa.

Selvityksen mukaan jatkossa tulisi keskittyä aineistojen kehittämiseen sekä säännöllisesti kartoittaa käyttötarpeita ja -tapoja.

Selvitys on luettavissa täällä.