Avainsana: Turvallisuus

Avoimesta datasta hallittuun jakeluun

Paikkatiedon hyödyntämistä on jo pidempään edistetty parantamalla tiedon saatavuutta. Ponnisteluiden tavoitteena on ollut mahdollistaa eri toimijoiden synnyttämän tiedon käyttö myös muille. Haemme säästöjä kaikille sillä, ettei samoja tietoja ylläpidetä useampaan kertaan. Tarkoitus on ollut mahdollistaa myös uusien käyttötapojen syntyminen avaamalla tietoja ja tukemalla näin innovaatiotoimintaa. Vaikka vuosien varrella on päästy myös tuloksiin, on tämä työ […]

COVID

Paikkatiedot hyödyksi pandemian torjunnassa

Paikkatietotyökaluilla on ollut tärkeä rooli koronatilanteen hallinnassa. Ne tarjoavat apua monilähteisten, suurten tietomassojen yhdistämiseen, epidemiatietojen visualisointiin ja vahvistettujen tapausten paikalliseen seurantaan. Paikkatiedot antavat tukea päätöksenteolle, niiden avulla voidaan tehdä ennusteita, hallita resurssien kysyntää ja tarjontaa – ja mikä tärkeintä, torjua viruksen aiheuttamia riskejä. Toimenpiteiden muotoilu ja tehokkuuden arviointi pandemian ehkäisyssä ja valvonnassa on kehittynyt suhteellisen […]

GAIA-X Suomessa, entä paikkatiedot?

Kuva: Helsinki Marketing Euroopan Unioni julkaisi vuosi sitten uuden digitalisaatiostrategian, jonka yksi iso kokonaisuus on EU:n datastrategia. Strategian tarkoitus on luoda yhtenäiset EU:n sisämarkkinat. Viime kuukausina strategian ensimmäiset toimenpiteet ovat vahvistuneet. Yksi toimenpiteistä on datan hallintamalli EU:ssa (Data governance act), jonka tarkoitus on luoda strategiassa esitetyille data-avaruuksille regulaatioviitekehys.  Lainsäädännön ohella Euroopassa pyritään kehittämään yhteistä datamarkkinaa […]

Tie- ja katuverkon tiedot kaikille

(c) Visit Finland Digiroad on suurelle osalle tuttu tietojärjestelmä, joka tarjoaa erityisesti reititykseen ja navigointiin yhtenäistä liikenneverkkoa. Järjestelmään on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Oleellista on, että Suomessa on yhtenäinen ja ilmainen liikenneverkkoa kuvaava tietoaineisto. Helmikuun Geodeetti- ja Kuntien paikkatietokahveilla tutustuttiin tarkemmin Digiroadin nykytilanteeseen. Mitä tarkoitetaan SURAVAGE-prosessilla? SURAVAGE eli suunniteltu […]

kaupungistuminen

Paikkatietoinnovaatiot liikenteessä: Paikannuksen uusimmat tuulet -webinaari

GeoForum järjestää yhdessä Mobility Launchpad -hankkeen (Forum Virium Helsinki) kanssa Paikkatietoinnovaatiot liikenteessä -webinaarisarjan. Sarjan ensimmäisessä osassa 11.2.2021 keskustellaan paikkatiedon ja älyliikenteen kiinnostavista mahdollisuuksista ja yhtymäkohdista. Mukana puhumassa on kuusi puhujaa eri organisaatioista. Tero Vihavainen (Traficom) aloittaa esittelemällä, missä eurooppalainen GNSS:n menee. Simo Ruoko (Roger-GPS) käy myös läpi erilaisia GNSS-toistimien käyttösovelluksia. Lisäksi hän esittelee Oulun HALI-hanketta. […]

Liikkuminen muuttuu pysyvästi koronan vuoksi

Kuva: Telia Pandemian aikana tapahtuneet muutokset liikkumiskäyttäytymisessä vaikuttuvat erityisesti kaupunki- ja liikennesuunnitteluun esimerkiksi julkisen liikenteen päivitystarpeita hahmottaessa. Jotta muutoksiin voidaan reagoida, tarvitaan tueksi kattavaa tietoa ihmisvirroista. Matkapuhelinten laajan käytön myötä operaattorit keräävät sijaintitietoja GPS-datan ja matkapuhelinsignaalien kautta. Mobiilidatan avulla voidaan mitata, miten ihmiset käyttävät esimerkiksi kaupunkitiloja, mukaan lukien liikenneverkot. Liikkumisdata tarjoaa myös mahdollisuuksia suunnitella maakuntien […]

julkinen hallinto

Minkälainen paikkatietostrategia Suomeen tarvitaan?

Tänä päivänä tuotetun paikkatiedon määrä, vauhti, monimuotoisuus ja monimutkaisuus edellyttävät uusia menetelmiä. Muutoksia tarvitaan organisaatioiden nykyisin käyttämiin prosesseihin ja työvoimaan, jotta tiedon etsiminen, analysointi ja yhdistäminen hoituisi helpommin. Vuoden 2021 ensimmäisillä Geodeettikahveilla kaupungingeodeetit kokoontuivat keskustelemaan Kansallisen paikkatietostrategian päivityksen tarpeesta ja sisällöstä. Koska tavoitteena on koko alan yhteinen strategia, on tärkeää, että päivitys toteutetaan tiiviissä yhteistyössä […]

teknologia

EU:n uusi droneasetus pähkinänkuoressa

Droneilla tehtävä kaukokartoitusanalyysi tehostaa tutkimusta ja tiedonsaantia. Analyysit voivat korostaa ongelmakohtia jo ennen kuin ne voidaan nähdä paljaalla silmällä. EU:n uuden droneasetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa Euroopan ilmatila. Asetusta sovelletaan kaikkialla Euroopan unionissa, mukaan lukien Britannia ja muut Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n jäsenvaltiot. Asetuksen säännöt julkaistiin lopullisesti kesäkuussa 2019 ja ne astuvat voimaan 31. joulukuuta 2020. Uusi […]

EU:n rahoittama GeoE3-projekti alkoi lokakuussa 2020

Open Geospatial Consortium (OGC) on ilmoittanut osallistuvansa EU:n rahoittamaan “Geospatially Enabled Ecosystem for Europe” (GeoE3) -hankkeeseen. EU:n rahoittama projekti parantaa tietojen saatavuutta, yhteentoimivuutta ja yhdenmukaistamista sekä pyrkii rakentamaan kansallisiin alustoihin perustuvan tietoekosysteemin. Kolmivuotisella hankkeella on seuraavat tavoitteet: Paikkatietojen ja muiden tietojen parempi saatavuus ja yhteentoimivuus Metadatatietojen käytettävyys Integrointi muihin tietokantoihin Esteettömyys eurooppalaisen tietoportaalin kautta (DCAT-AP:n […]

Hyödynnetäänkö saatavilla oleva tieto koronajäljityksessä?

Tartunnat ja altistumiset ovat tapahtuneet jossain, sairastuneet asuvat ja liikkuvat jossain, hoitopaikat sijaitsevat jossain. Taudin leviämisen tilanne on myös erilainen eri puolilla maata ja maapalloa. Sijainnilla on siis iso merkitys taistelussa koronavirusta vastaan.