Avainsana: Ilmastonmuutos

Paikkatiedot edistämässä hiilineutraalia Suomea

Image Source: Forum Virium Helsinki Huolimatta vuosikymmeniä kestäneistä tiedeyhteisön ja ympäristöjärjestöjen antamista varoituksista, IPCC:n uusin raportti lähetti selkeän viestin: ilmaston tuhoutuminen on peruuttamaton, emmekä ole matkalla saavuttaaksemme hiilineutraalia planeettaa vuoteen 2050 mennessä. Viesti on selvä. On tärkeämpää kuin koskaan, että me kaikki osallistumme tavalla, jolla voimme siirtyä kestävämpään yhteiskuntaan. Paikkatieto auttaa meitä ymmärtämään kohtaamiamme haasteita […]

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025

Hyvää uutta vuotta 2022! Verkoston laajassa yhteistyössä tuottama Kansallinen paikkatietostrategia 2022–2025 valmistui viime vuoden lopussa. Ilmastotavoitteiden toteuttaminen, globaalit uhat, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden varmistaminen vaativat julkiselta ja yksityiseltä sektorilta uutta osaamista ja luotettavaa tietopohjaa. GeoForum kokosi keväällä 2021 yhteen laajan asiantuntijajoukon, jonka kanssa lähdettiin päivittämään Kansallista paikkatietostrategiaa.  Mikä on Kansallinen paikkatietostrategia? Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025 kuvaa […]

EUROGI kokoaa uuden Geospatial Green Deal -työryhmän

Kiinnostaako kansainvälinen yhteistyö ilmastonmuutoksen hillinnän parissa? EUROGI:n hallitus on päättänyt uuden Geospatial Green Deal -työryhmän perustamisesta. Ryhmä on EUROGI:n Policy Portfolio -työryhmän alaryhmä. Mikä on EUROGI? EUROGI on eurooppalainen paikkatietotoimijoiden verkostoitumisalusta, jonka tehtävä on lisätä paikkatiedon käyttöä kestävän, vauraan ja yhtenäisen Euroopan luomiseksi.  Mihin työryhmä pyrkii? Geospatial Green Deal -työryhmällä on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite […]

Työpaja – Paikkatietopalvelujen ja tietoekosysteemien innovaatiot

ELISE Participatory Lab on ‘How innovation in location services and data ecosystems can help transform your city and region’ 13. lokakuuta 2021, 14.30-16.00 CEST The European Week of Regions and Cities on suurin vuotuinen Brysselissä järjestettävä EU:n alue- ja kaupunkipolitiikalle suunnattu tapahtuma, joka kokoaa yhteen aluetoimijoita ja kaupunkeja kaikkialta Euroopasta. Tapahtumassa pidetään avoin työpaja kaikille […]

Gaia-X kutsuu suomalaistoimijat mukaan!

Kuva: Gaia-X tapahtuma (Sitra) Gaia-X-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa laajasti datan jakaminen, jalostaminen ja datapohjaisen arvonluonnin yhteiskehittäminen Euroopassa. Suomi on aktiivisesti mukana edistämässä sekä hankkeen arkkitehtuurin kehittämistä että useiden toimialakohtaisten data-avaruuksien ja niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.  Gaia-X:n avulla yritysten, tieteen ja politiikan edustajat kansainvälisesti luovat perustan uudelle tietoinfrastruktuurille. Hankkeessa luodaan avoin ekosysteemi, joka määrittelee eurooppalaiseen arvopohjaan […]

Itämeren suojelu on tuottanut tuloksia vuosikymmenten aikana

Torstaina 26.8. vietettiin Itämeripäivää! Itämeri on iso osa suomalaista luontoa ja siksi moni kokee sen suojelun itselleen tärkeäksi. Itämeripäivän tienoilla onkin hyvä muistuttaa, että Itämeri voi paremmin kuin 40 vuotta sitten.  Suomessa rantaviivaa on yhteensä noin 46 200 kilometriä. Esimerkiksi maapallon ympärysmitta on 40 000 kilometriä. Tämän(kin) vuoksi Itämeren puhtaus on valtaosalle suomalaisista erittäin tärkeä […]

Towards a Sustainable Ecosystem Beyond Spatial Data Infrastructures

EUROGI:n kokoama kymmenen asiantuntijan tiimi on julkaissut Towards a Sustainable Ecosystem Beyond Spatial Data Infrastructures -raportin. Raportti esittelee ajatuksia tulevaisuuden paikkatiedon ekosysteemistä, joka voisi toimia päivitetyn SDI-viitekehyksen pohjana. EUROGI järjestää virtuaalisen tapahtuman 11. elokuuta 2021 klo 15, jossa raporttia esitellään tarkemmin. Tilaisuus järjestetään YK:n maailmanlaajuisen paikkatietojen hallinnan asiantuntijakomitean (the United Nations Committee of Experts on […]

Digitaalisten 3D-kaupunkimallien kestävän kehityksen sovelluksia

Kiertotalous, vähähiilisyys ja energiatehokkuus ESR KAOS (Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen 6Aika-kaupungeissa) -hanke järjestää kaksiosaisen työpajan kesä- ja syyskuussa. Hanke keskittyy seuraaviin osaamisalueisiin: Kaupunkimallintamisen tekniset lähtökohdat 3D-kaupunkimallin toiminta koko organisaation prosesseja tukevana kokonaisuutena 3D-kaupunkimallien hyödyntäminen jaettavana tietovarantona Syklin osuudessa tarkastellaan kaupunkimalleja erityisesti kestävän kehityksen sovelluksena Työpajassa työstetään uusia ajatuksia siitä, miten digitaalisia kaupunkimalleja ja paikkatietoa yleisemminkin voitaisiin […]

Geoinformatiikan tutkimuspäivät ovat täällä taas

Aika: 4.5.-5.5.2021Paikka: ZoomKieli: englanti Geoinformatiikan yliopistoverkko (FIUGINET) järjestää vuosittaiset Geoinformatiikan tutkimuspäivät 4. ja 5. toukokuuta 2021 verkkokonferenssina. Kahden päivän tapahtuma on jaettu kahteen iltapäiväosuuteen tiistaina ja keskiviikkona. Esitykset käsittelevät eri organisaatioiden tutkijoiden ajankohtaisia töitä, joissa on hyödynnetty paikkatietoaineistoja ja -järjestelmiä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa älykäs maatalous, maaperän kosteuden mallintaminen vuoristotundralla, maaperän ja maankäytön tiedot […]

Urban3 – uusi kotimaisen rakennetun ympäristön innovaatiokeskittymä

Kuva: Esa Kapila, Space design: Mint&More Torstaina 18.3. lanseerataan uusi Urban3:ksi nimetty rakennetun ympäristön innovaatiokeskittymä, joka sijaitsee Pohjoismaiden suurimmassa startup-keskittymässä Maria 01:ssä. Tila tarjoaa jo kauan kaivatun alustan ja kohtaamispaikan rakennetun ympäristön toimijoiden laajan yhteistyön edistämiseksi sekä ekosysteemin innovatiivisten ratkaisujen ja toimintatapojen nostamiseksi esiin. Urban3 on suunniteltu monipuoliseksi yhteistyötilaksi, tapahtumapaikaksi ja studioksi sisällöntuotannolle, sekä toimialan […]