Työpaja – Paikkatietopalvelujen ja tietoekosysteemien innovaatiot

ELISE Participatory Lab on ‘How innovation in location services and data ecosystems can help transform your city and region’ 13. lokakuuta 2021, 14.30-16.00 CEST

The European Week of Regions and Cities on suurin vuotuinen Brysselissä järjestettävä EU:n alue- ja kaupunkipolitiikalle suunnattu tapahtuma, joka kokoaa yhteen aluetoimijoita ja kaupunkeja kaikkialta Euroopasta.

Tapahtumassa pidetään avoin työpaja kaikille paikallis- ja aluehallinnossa tai sen kanssa työskenteleville. Mukana on päätöksentekijöitä, virkamiehiä, teknologiayrityksiä, tutkimuslaitoksia, paikallisten järjestöjen edustajia ja muita tietopolitiikan kehittämisestä kiinnostuneita ympäri Eurooppaa.

Työpaja tarjoaa osallistujille näkemyksen ELISEn (The European Location Interoperability Solutions for e-Government) kaupunkien ja aluehallinnon toiminnasta alueellisissa ekosysteemeissä. Tilaisuudessa keskustellaan myös paikkatiedon ja paikkatietoteknologioiden innovatiivisesta käytöstä paikallisella ja alueellisella tasolla. 

Työpaja on vuorovaikutteinen, ja se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon koko Euroopan tasolla.