Sijainnin yhteentoimivuus ja digitaaliset julkiset palvelut

Mitä etuja yhteentoimivuus – erityisesti sijaintien yhteentoimivuus – tuo digitaalisten julkisten palvelujen tuottamiseen? Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus on tuottanut ISA²-ohjelman ELISE-toimen puitteissa kyselyn, jonka avulla pyritään selvittämään asiaa.

Ohjelman vuosien aikana ISA² ja ELISE ovat pyrkineet edistämään yhteentoimivuutta tuodakseen etuja digitaalisten julkisten palvelujen tuottamiseen. Ohjelmassa on myös tunnistettu yhteentoimivuuden saavuttamisen haasteet, sekä tutkittu ja kehitetty ratkaisuja, joilla yhteentoimivuutta voidaan hyödyntää paremmin julkishallinnon, yritysten ja kansalaisten auttamiseksi.

Kysely pyrkii saamaan laajan mielipiteen seuraavista asioista:

• Millaisia ​​hyötyjä yhteentoimivuudesta voidaan saada? Miten hyödyt mitataan?

• Mitä toimenpiteitä on toteutettu?

• Miten hyötyjä voidaan laajentaa? Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 30 minuuttia. 

Vastausaikaa on marraskuun loppuun asti. Kysely on suunnattu kaikille henkilöille/hallinnolle, jotka osallistuvat paikkatietojen käyttöön julkisissa palveluissa. Kysely löytyy täältä.