Turvallisuus

Turvallinen yhteiskunta tarvitsee laadukasta tietoa ja uusia menetelmiä. Tietosuojan ja tietoturvan huomiointi on kasvava haaste, joka luo paineita osaamiselle ja uusien menetelmien kehittämiselle. Sijainti on turvallisuustietojen ytimessä.

Hyödynnetäänkö saatavilla oleva tieto koronajäljityksessä?

Hyödynnetäänkö saatavilla oleva tieto koronajäljityksessä?

Tartunnat ja altistumiset ovat tapahtuneet jossain, sairastuneet asuvat ja liikkuvat jossain, hoitopaikat sijaitsevat jossain. Taudin leviämisen tilanne on myös erilainen eri puolilla maata ja maapalloa. Sijainnilla on siis iso merkitys taistelussa koronavirusta...

Tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa myös paikkatietoihin

Tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa myös paikkatietoihin

Paikkatieto on tietoa, joka on kiinnitetty sijaintiin. Viittaus paikkatietoon voi olla välitön, kuten koordinaatit, tai välillinen, kuten esimerkiksi osoite, tunnus tai nimi, joka viittaa paikkaan tai alueeseen. Valtaosa julkishallinnon tuottamasta ja ylläpitämästä...