Talouselämä

Panostus EU:n digitaaliseen sisämarkkinaan ja datatalouteen jatkuu samanaikaisesti, kun Suomessa toteutetaan voimakasta elvytyspolitiikkaa. Tietoon perustuvassa toiminnassa perinteisten mallien tehokkuutta on parannettava. Täysin uusia toimintamalleja syntyy ja suhtautuminen tiedon omistajuuteen vapautuu. Paikkatiedot katalysoivat datatalouden alustaratkaisuja.

Ruoantuotanto maksimiin paikkatiedoilla

Ravinteiden riittävä saatavuus on välttämätöntä kasvun ja ruoantuotannon laadun kannalta. Vuosittaisilla maaperänäytteillä voidaan seurata peltojen hoitokäytäntöjä ja vaikuttaa tuleviin maaperän muutospäätöksiin. Mitä useammalta alueelta paikkatietoaineistoa...

EU:n paikkatietokysely ympäristöasiantuntijoille

EU:n ISA²-ohjelma on julkaissut kyselyn organisaatioille ja paikkatietoasiantuntijoille, jotka käyttävät paikkatietoa ympäristötarkoituksiin. Tutkimuksen tavoite on selvittää: miten paikkatietojen saatavuus on kehittynyt viime vuosikymmenen aikana,miten...