Talouselämä

Panostus EU:n digitaaliseen sisämarkkinaan ja datatalouteen jatkuu samanaikaisesti, kun Suomessa toteutetaan voimakasta elvytyspolitiikkaa. Tietoon perustuvassa toiminnassa perinteisten mallien tehokkuutta on parannettava. Täysin uusia toimintamalleja syntyy ja suhtautuminen tiedon omistajuuteen vapautuu. Paikkatiedot katalysoivat datatalouden alustaratkaisuja.

Luonnon ja rakentamisen yhteensovittamisessa edelleen haasteita

Luonnon ja rakentamisen yhteensovittamisessa edelleen haasteita

(c) City of Helsinki Yle uutisoi viime viikon alussa, kuinka rakentamisen yhteydessä tehdyt luontoselvitykset kaipaavat uusia työkaluja. Aika ajoin esille nousee hankkeita, joissa rakentaminen ja luonnon yhteensovittaminen ajautuvat umpikujaan. Tärkeää olisi, että...

Osaaminen on Suomen menestymisen kannalta olennaista

Osaaminen on Suomen menestymisen kannalta olennaista

Suomessa ollaan yhä useammin tilanteessa, jossa työnantajien toiveet ja tarjolla oleva osaaminen eivät kohtaa. Osaamisvajeeseen vaikuttaa työmarkkinoiden nopea muutos, jolloin työtehtävään haettavaa osaamista ei ole tarjolla.  Osaamisvaje on noussut haasteeksi...

Mihin kaupat käyttävät paikkatietojärjestelmiä?

Mihin kaupat käyttävät paikkatietojärjestelmiä?

Kuva: Tuukka Mielonen Sijainnilla on merkittävä rooli kauppojen toiminnassa, ja kaupoilta löytyykin pitkät perinteet paikkatietojen hyödyntämisen suhteen. Mitä kanta-asiakasdatalla ja aineistoilla tehdään? SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) vieraili ProGIS ry:n...

Paikkatietojärjestelmät ja tekoäly tukevat liiketoimintaa

Paikkatietojärjestelmät ja tekoäly tukevat liiketoimintaa

Laskennallisen voiman valtava kasvu tuo nopeasti uusia mahdollisuuksia yhteiskunnalle. Yhdistämällä paikkatietojärjestelmät ja tekoälyteknologia voidaan tehostaa useita prosesseja sekä kehittää eri aloja ja palveluita. Paikkatietojärjestelmät tarjoavat tekoälyn...

Liikkuminen muuttuu pysyvästi koronan vuoksi

Liikkuminen muuttuu pysyvästi koronan vuoksi

Kuva: Telia Pandemian aikana tapahtuneet muutokset liikkumiskäyttäytymisessä vaikuttuvat erityisesti kaupunki- ja liikennesuunnitteluun esimerkiksi julkisen liikenteen päivitystarpeita hahmottaessa. Jotta muutoksiin voidaan reagoida, tarvitaan tueksi kattavaa tietoa...

Tieto jakoon – Mitä kaikkea kunnissa tehdään?

Tieto jakoon – Mitä kaikkea kunnissa tehdään?

Kunnat ovat merkittävässä määrin vastuussa palveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Näitä palveluita ovat muun muassa koulutus, kaupunkisuunnittelu, ympäristö-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunta toimii myös alustana yksityisille palveluiden tarjoajille. ...

Paikkatietojärjestelmiä hyödynnetään kiinteistöverotuksessa

Paikkatietojärjestelmiä hyödynnetään kiinteistöverotuksessa

Kuva: ESRI Kiinteistöverouudistus on parhaillaan käynnissä Suomessa. Nykyaikaisissa kiinteistöverojärjestelmissä paikkatietoteknologialla on tärkeä rooli sekä arvonmäärityksessä että tiedon toimittamisessa asiakkaalle. Paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen...

Ruoantuotanto maksimiin paikkatiedoilla

Ruoantuotanto maksimiin paikkatiedoilla

Ravinteiden riittävä saatavuus on välttämätöntä kasvun ja ruoantuotannon laadun kannalta. Vuosittaisilla maaperänäytteillä voidaan seurata peltojen hoitokäytäntöjä ja vaikuttaa tuleviin maaperän muutospäätöksiin. Mitä useammalta alueelta paikkatietoaineistoa löytyy,...

Kansallinen geotietoaineisto tuo lisäarvoa yhteiskunnalle

Kansallinen geotietoaineisto tuo lisäarvoa yhteiskunnalle

Kuva: Pexels Maa- ja kallioperää käsittäviä paikkatietoaineistoja kutsutaan geotietoaineistoiksi. Aineistot syntyvät pääasiassa kaupungin tai alueen rakentamistoiminnan ja suunnittelun tuloksena. Valtioneuvoston syyskuussa julkaiseman selvityksen mukaan Suomen...

EU:n paikkatietokysely ympäristöasiantuntijoille

EU:n paikkatietokysely ympäristöasiantuntijoille

EU:n ISA²-ohjelma on julkaissut kyselyn organisaatioille ja paikkatietoasiantuntijoille, jotka käyttävät paikkatietoa ympäristötarkoituksiin. Tutkimuksen tavoite on selvittää: miten paikkatietojen saatavuus on kehittynyt viime vuosikymmenen aikana,miten paikkatietoja...