Julkinen hallinto

Perusrekisterikokonaisuus on murroksessa. Hallinnonalojen välinen yhteistyö muodostuu välttämättömäksi samalla kun kuntien heterogeenisuus haastaa etenemistä. 

Panostukset yhteisiin tietovarantoihin lisääntyy, kun tietojen ja päätöksenteon avoimuus kasvaa. Myös datamäärät kasvavat, mikä korostaa tiedon laadun ja saatavuuden merkitystä. Paikkatiedot kattavat kaikki hallinnonalat ja tarjoavat pohjaa päätöksenteolle kaikilla tasoilla.

Luonnon ja rakentamisen yhteensovittamisessa edelleen haasteita

Luonnon ja rakentamisen yhteensovittamisessa edelleen haasteita

(c) City of Helsinki Yle uutisoi viime viikon alussa, kuinka rakentamisen yhteydessä tehdyt luontoselvitykset kaipaavat uusia työkaluja. Aika ajoin esille nousee hankkeita, joissa rakentaminen ja luonnon yhteensovittaminen ajautuvat umpikujaan. Tärkeää olisi, että...

Osaaminen on Suomen menestymisen kannalta olennaista

Osaaminen on Suomen menestymisen kannalta olennaista

Suomessa ollaan yhä useammin tilanteessa, jossa työnantajien toiveet ja tarjolla oleva osaaminen eivät kohtaa. Osaamisvajeeseen vaikuttaa työmarkkinoiden nopea muutos, jolloin työtehtävään haettavaa osaamista ei ole tarjolla.  Osaamisvaje on noussut haasteeksi...

GI Norden: BIM + GIS pohjoismaisissa kunnissa

GI Norden: BIM + GIS pohjoismaisissa kunnissa

GI Norden toivottaa kaikki tervetulleeksi verkkoseminaariin BIM:n ja GIS:n käytöstä pohjoismaisissa kunnissa. Ovatko tekniikan käytön haasteet ja mahdollisuudet samat kaikissa Pohjoismaissa? Liity webinaariin ja opi uutta kollegoiltasi Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa,...

Suomi mukaan EUROGI-perheeseen

Suomi mukaan EUROGI-perheeseen

EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information) on kansainvälinen, vuonna 1994 perustettu paikkatietojen verkostoitumisalusta, jonka tehtävä on lisätä paikkatiedon käyttöä kestävän, vauraan ja yhtenäisen Euroopan luomiseksi. EUROGI saavuttaa tämän...

GAIA-X Suomessa, entä paikkatiedot?

GAIA-X Suomessa, entä paikkatiedot?

Kuva: Helsinki Marketing Euroopan Unioni julkaisi vuosi sitten uuden digitalisaatiostrategian, jonka yksi iso kokonaisuus on EU:n datastrategia. Strategian tarkoitus on luoda yhtenäiset EU:n sisämarkkinat. Viime kuukausina strategian ensimmäiset toimenpiteet ovat...

Tie- ja katuverkon tiedot kaikille

Tie- ja katuverkon tiedot kaikille

(c) Visit Finland Digiroad on suurelle osalle tuttu tietojärjestelmä, joka tarjoaa erityisesti reititykseen ja navigointiin yhtenäistä liikenneverkkoa. Järjestelmään on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot....

INSPIRE-toimeenpanosta tarjolla koulutusta keväällä 2021

INSPIRE-toimeenpanosta tarjolla koulutusta keväällä 2021

Kuva: JRC Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö järjestää kaikille avoimia ja maksuttomia koulutuksia INSPIRE-toimeenpanosta. Lisätietoa koulutuksista löytyy Maanmittauslaitoksen sivuilta. INSPIRE on EU:n aloite, jonka tarkoituksena on helpottaa paikkatietojen...

Liikkuminen muuttuu pysyvästi koronan vuoksi

Liikkuminen muuttuu pysyvästi koronan vuoksi

Kuva: Telia Pandemian aikana tapahtuneet muutokset liikkumiskäyttäytymisessä vaikuttuvat erityisesti kaupunki- ja liikennesuunnitteluun esimerkiksi julkisen liikenteen päivitystarpeita hahmottaessa. Jotta muutoksiin voidaan reagoida, tarvitaan tueksi kattavaa tietoa...

Neljä Smart City -projektia käynnistyivät tammikuussa 2021

Neljä Smart City -projektia käynnistyivät tammikuussa 2021

Smart City Centre of Excellence on järjestänyt kansainvälisen haasteen, jossa etsitään todellisissa kaupunkiympäristöissä kehitettäviä ja pilotoitavia ideoita. Kaiken kaikkiaan 71 ehdotuksesta neljä hanketta on valittu rahoitettavaksi. Hankkeissa on...