Digitalisaatio

Uudet teknologiat, tekoälyn käyttö ja automaatio lisääntyvät. Toimintatapoihin ja rakenteisiin syntyy pysyviä, kokonaisvaltaisia ja systeemisiä muutoksia. Toiminta perustuu yhä enemmän tietoon, jossa myös sijainti on yhä laajemmin mukana.

Digitalisaatiolla resurssiviisasta infrarakentamista

(c) City of Helsinki Suomessa paikkatiedon tehokkaamman hyödyntämisen arvioitiin vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä tuovan vuoden aikana 13 miljardin euron hyödyt. Suurimmat hyödyt voidaan saavuttaa rakennetun ympäristön ekosysteemissä. Miten tähän on tultu?...

Täsmäkurssina Vaikuta kartoilla -kurssi  

Kartat ja analyysit tukevat alueiden ja yritysten sekä eri ympäristöjen kehittämistä. Vaikuta kartoilla -verkkokurssilla opit, kuinka voit yhdistää omaa tai organisaatiosi tietoa avoimeen paikkatietodataan. Kurssin käytyäsi voit tuottaa uutta tietoa ja...

Gaia-X kutsuu suomalaistoimijat mukaan!

Kuva: Gaia-X tapahtuma (Sitra) Gaia-X-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa laajasti datan jakaminen, jalostaminen ja datapohjaisen arvonluonnin yhteiskehittäminen Euroopassa. Suomi on aktiivisesti mukana edistämässä sekä hankkeen arkkitehtuurin kehittämistä että...