Data

3D, digitaaliset kaksoset ja simulointi yleistyvät. Sensorit, avaruusdata, 5G ja joukkoistaminen moninkertaistavat datamäärät. Avoin data yleistyy, samalla data privatisoituu ja omistajuus hämärtyy. Sovelluksissa reaaliaikaisuus, analytiikka ja tiedon yhteiskäyttötarve kasvaa edelleen. Sijainti toimii teknologioiden yhdistävänä voimana.

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025

Hyvää uutta vuotta 2022! Verkoston laajassa yhteistyössä tuottama Kansallinen paikkatietostrategia 2022–2025 valmistui viime vuoden lopussa. Ilmastotavoitteiden toteuttaminen, globaalit uhat, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden varmistaminen vaativat...

Dronen käyttö Pohjoismaissa

Gi Norden (pohjoismainen paikkatietoverkosto) järjesti Nordic drone -webinaarin joulukuussa 2021. Tapahtumassa kuultiin, miten droneja käytetään Pohjoismaissa, miten drone-dataa voidaan hyödyntää, sekä mitkä ovat nykyiset ja tulevat operaattoreihin liittyvät...

teknologia

Täsmäkurssina Vaikuta kartoilla -kurssi  

Kartat ja analyysit tukevat alueiden ja yritysten sekä eri ympäristöjen kehittämistä. Vaikuta kartoilla -verkkokurssilla opit, kuinka voit yhdistää omaa tai organisaatiosi tietoa avoimeen paikkatietodataan. Kurssin käytyäsi voit tuottaa uutta tietoa ja...

Virtuaalisten 3D-kaupunkimallien tulevaisuus

Virtuaalisten 3D-kaupunkimallien tulevaisuus / Future visions of virtual city models Kaupunkien digitaaliset kaksoset ja 3D-kaupunkimallit ovat valtava mahdollisuus. Mutta jäävätkö ne kaupunkiorganisaation pienimuotoiseen virkakäyttöön, vai ilmestyvätkö ne myös...

Gaia-X kutsuu suomalaistoimijat mukaan!

Kuva: Gaia-X tapahtuma (Sitra) Gaia-X-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa laajasti datan jakaminen, jalostaminen ja datapohjaisen arvonluonnin yhteiskehittäminen Euroopassa. Suomi on aktiivisesti mukana edistämässä sekä hankkeen arkkitehtuurin kehittämistä että...

GeoForum Summit opiskelijoille

GeoForum Summit on paikkatietoalan merkittävin tapahtuma. Tapahtuman ytimessä ovat tiivis yhteistyö sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa keskusteluihin datatalouden ja digitalisaation tulevaisuudesta. Keskustelut jatkuvat kaksipäiväisen päätapahtuman...