Data

3D, digitaaliset kaksoset ja simulointi yleistyvät. Sensorit, avaruusdata, 5G ja joukkoistaminen moninkertaistavat datamäärät. Avoin data yleistyy, samalla data privatisoituu ja omistajuus hämärtyy. Sovelluksissa reaaliaikaisuus, analytiikka ja tiedon yhteiskäyttötarve kasvaa edelleen. Sijainti toimii teknologioiden yhdistävänä voimana.

Mitä hyötyjä paikkatiedot tarjoavat päätöksenteolle?

Mitä hyötyjä paikkatiedot tarjoavat päätöksenteolle?

Tietoja tarvitaan tehokkaaseen päätöksentekoon kaikissa organisaatioissa. Globaalin pandemian vuoksi ajantasaista tietoa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Kun tiedot muutetaan paikkatiedoksi (location intelligence), ne voivat esimerkiksi auttaa pitämään ihmiset...

Ruoantuotanto maksimiin paikkatiedoilla

Ruoantuotanto maksimiin paikkatiedoilla

Ravinteiden riittävä saatavuus on välttämätöntä kasvun ja ruoantuotannon laadun kannalta. Vuosittaisilla maaperänäytteillä voidaan seurata peltojen hoitokäytäntöjä ja vaikuttaa tuleviin maaperän muutospäätöksiin. Mitä useammalta alueelta paikkatietoaineistoa löytyy,...

Kansallinen geotietoaineisto tuo lisäarvoa yhteiskunnalle

Kansallinen geotietoaineisto tuo lisäarvoa yhteiskunnalle

Kuva: Pexels Maa- ja kallioperää käsittäviä paikkatietoaineistoja kutsutaan geotietoaineistoiksi. Aineistot syntyvät pääasiassa kaupungin tai alueen rakentamistoiminnan ja suunnittelun tuloksena. Valtioneuvoston syyskuussa julkaiseman selvityksen mukaan Suomen...

Yhteistä yhdessä tekemistä riittää paikkatietoalalla

Yhteistä yhdessä tekemistä riittää paikkatietoalalla

Kansainvälistä paikkatietopäivää vietettiin tänään ympäri Suomen järjestetyssä GeoForum menee metsään -verkostoitumistapahtumassa. Säätila piti vuodenajalle tyypilliseen tapaan ryhmät jännityksessä loppuminuuteille asti, mutta niin Tampereella, Turussa, Helsingissä...

18.11.2020 GeoForum menee metsään -webinaari

18.11.2020 GeoForum menee metsään -webinaari

18.11.2020 vietetään kansainvälistä paikkatietopäivää. Tämän kunniaksi GeoForum järjestää valtakunnallisen verkostoitumistapahtuman paikkatietoalan aktiiveille. Tapahtuma järjestetään ympäri Suomea sekä ulkona että verkossa. Kyseessä on pienryhmissä tehtävä...

Suomen metsissä tapahtuu

Suomen metsissä tapahtuu

Kuva: Maanmittauslaitos Tietoa metsistä on kartoitettu maanmittareiden ja vapaaehtoisten toimesta satoja vuosia. Kaikki metsään liittyvä tieto on paikkaan sidottua - ne pysyvät paikoillaan pitkiä aikoja. Metsien sisällä kuitenkin tapahtuu paljon ja siksi niiden...

Kuvaavat mikrosatelliitit ratkaisuna kriisitilanteisiin

Kuvaavat mikrosatelliitit ratkaisuna kriisitilanteisiin

Kuva: ICEYE Reaaliaikainen, helposti saatavilla oleva tieto on maailmanlaajuisesti erittäin tärkeää, kun vaihtelevat sääolosuhteet, metsäpalot, kaupungistuminen ja muu ihmisen toiminta aiheuttaa suuria muutoksia ympäristössä. Tutkasatelliitit keräävät kuvia maan...

Monialainen paikkatieto-opintojakso keväällä 2021

Monialainen paikkatieto-opintojakso keväällä 2021

Oulun ammattikorkeakoulun opintovalikoimassa löytyy paikkatieto-opintojakso, joka toteutetaan seuraavan kerran ensi keväänä. Opintojakson aikana tutustutaan satelliittipaikannusjärjestelmiin ja paikkatietojen hyödyntämiseen eri aloilla, sekä opitaan käsittelemään...