Seminaariesityksiä

ProGIS:n järjestämiä seminaareja ja niissä olleita esityksiä:

ProGIS-aamuseminaari 29.10.2021: Helsingin pelastuslaitos

ProGIS-aamuseminaari 17.3.2021: SOK

Pohjois-Suomen paikkatietoiltapäivä 9.5.2017

Aamuseminaari Helsingin kaupungilla 29.9.2016

HSL:llä iltapäiväseminaari 26.4.2016

Vuorovaikutteinen valmennus paikkatiedon hyödyistä kertomiseen (06/2015)
Tiivistelmä seminaarista

 • Tervetuloa, Ulla Järvinen (ProGIS / Esri Finland)
 • Paikkatietojen hyödyntämisen edistäminen osana kunnan tietojohtamista, Anna Mustajoki (Tampereen kaupunki)
 • Paikkatietoviestintää päättäjille, Katri Isotalo (Viestintä Isotalo)
 • Kokemuksia päättäjäviestintä, Antti Rainio (Navinova): Päättäjäviestintä
 • Kohti paikkatiedon laajempaa hyödyntämistä, Jaana Mäkelä (Spatineo)
 • Paikkatietojen hyödyt konkreettisesti, Antti Ahola (Esri Finland)
 • Pienryhmätyöskentely, alustus, Ulla Järvinen (ProGIS / Esri Finland)
 • Loppukeskustelu

Vierailukäynti Maanmittauslaitoksella (11.9.2013)

Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla (11.4.2013 yhteistyössä Geomatiikan kerho Poligonin kanssa)

Nordic Workshop on Smart City GIS (22-23.5.2012 GI Nordenin työpaja Tanskassa

 • Työpajassa esiteltiin paikkatietoratkaisuja, joilla luoda parempaa kaupunkielämää.  Esitykset

Avoin paikkatieto (19.4.2012) 

New Culture of Using GIS (8-9.6.2011, GI Norden konfferenssi)

 • Yhteispohjoismainen seminaari käsitteli mm. paikkatietoinfrastruktuuria, yhteentoimivuutta ja paikkatiedon sovellusalueita. Seminaariesitykset

Tieto virtaamaan ja menetelmät tehokäyttön – paikkatieto kaupungin toimintaa tukemassa (13.4.2010)

Kartat mobiilipalveluissa (29.9.2009, yhteistyössä SKS:n kanssa)

 • Jokapaikan spatiaalinen vuorovaikutus, Tiina Sarjakoski, Pyry Kettunen ja Janne Kovanen, GL
 • Oppimispelit, kartat ja älypyhelin, Liikeelle! -oppimisympäristöjen kehittämishankkeen kokemuksia, Heli-Maija Nevala, Heurekan oppimiskeskus
 • Mobile 3D Maps Antti Nurminen, HIIT

Avoin lähdekoodi ja paikkatieto (21.4.2009)

Sosiaalinen media ja yhteisöllinen paikkatieto (5.11.2008)

Alueyhteistyö ja kuntien erityishaasteet paikkatietopalveluissa (23.4.2008)

Geoinformatiikka ja ilmastonmuutos (24.10.2007)

Parempia karttoja paikkatiedoista (17.4.2007)

 • Seminaari tarjosi vastauksia ja keskustelua kartografisen esittämisen haasteista ja ratkaisuista. Seminaari koostui asiantuntijaesityksistä sekä ryhmäkeskusteluista. Osallistujia pyydetiin tuomaan keskusteluun omia kartoista.

Paikkatietojen yhteiskunnan eri aloilla (3.5.2007)

 • Kohderyhmänä oli lukioiden maantieteen ja biologian opettajat, joiden työalaan aihe kuuluu uuden opetussuunnitelman myötä. Seminaari tarjosi innoitusta, virikkeitä ja esimerkkejä omaan opetukseen. Seminaarissa esiteltin pelastusalan, yhdyskuntasuunnittelun, tutkimuksen, liikenteen ja opetuksen sovelluksia.

JHS-seminaari  Paikkatiedot tietojärjestelmissä (26.10.2005, yhteistyössä JUHTAn kanssa)

 • Paikkatiedot ja JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi, JUHTA
 • Kansallinen paikkatietostrategia Antti Vertanen, Paikkatietoasiain neuvottelukunta
 • Paikkatietojen metatiedot ja laatu Riikka Henriksson, TKK
 • Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen, W3C Suomen toimisto
 • Suositukset paikkatiedon mallintamisesta ja tietopalveluista Lassi Lehto, GL
 • Kuntien kantakarttatietojen kohdeluokittelu ja tiedonsiirto Pasi Lappalainen, Suunnittelukeskus

INSPIRE -tiedotustilaisuus (2005)

 • Seminaari käsitteli Eurooppalaisen paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoa. Materiaali

Paikkatiedot ja tietoturva (17.11.2004)

 • Alustus Mikael Kiviniemi, Valtiovarainministeri) 
 • Tietosuoja paikkatietojen näkökulmasta Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Yleinen tietoturvapuheenvuoro Erja Kinnunen, Ajoneuvohallintokeskus
 • Tekijänoikeudet ja rekisterien tietosuoja paikkatiedoissa Samuli Simojoki, Lakiasiaintoimisto Borenius&Kemppinen / NAVI
 • Tietoturvahaasteet Maanmittauslaitoksessa Olli Jokinen, MML 

Paikkatietoinfrastruktuurit globaalista lokaaliin – missä nyt mennään meillä ja maailmalla (2004)

 • Avaus – Timo Kotkasaari, MMM/Paikkatietoasiain neuvottelukunta
 • GSDI:n esittely – Jarmo Ratia, MML/GSDI Association
 • INSPIRE – Timo Mäkelä, EC DG Environment
 • GMES – Jarkko Koskinen, Ilmatieteen laitos/GMES Forum
 • GI Norden – Maarit Mikkelsson, Merenkulkulaitos/GI Norden
 • Katsaus kuntien alueellisiin paikkatietopalveluhankkeisiin – Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto
 • Suomen kansallinen paikkatietostrategia – Antti Vertanen, MMM/Paikkatietoasiain neuvottelukunta

XML paikkatiedoissa (10.11.2003, yhteistyössä PATINEn ja GL:n kanssa)

 • Avaus, Tapani Sarjakoski, GL
 • Mitä XML on paikkatiedoissa, Lassi Lehto, GL
 • OS Mastermap: A Case Study, Fiona Bruce, Ordnance Survey, Iso-Britannia
 • Suomalaiset sovellusesimerkit: Digiroad /YTV, Jussi Tokola, Tietoenator
 • Uusi kiinteistötietojärjestelmä ja Maanmittauslaitoksen verkkorajapinnat, Juha Tuomaala, MML
 • Navici, YTV-reittiopas, Markku Luoto, Novo 
 • Paneelikeskustelu: Mitä standardointitarpeita on Suomessa? Aki Puustjärvi, Tietoenator, Juha Tuomaala, MML, Juhani Koivunen, VM, Tapani Sarjakoski,  GL, Jukka Vänttinen, TEKLA, pj. Antti Jakobsson, MML

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tavoitteet, päämäärät ja edistyminen (2003)

 • Neuvottelukunnan toiminta ja tehtävät, Timo Kotkasaari, MMM
 • Jaosten saavutukset ja suunnitelmat
  Strategia- ja yleisjaosto: Jarmo Ratia, MML
  Laadunhallinta- ja standardointijaosto: Risto Kuittinen, GL
  Tuotanto- ja tietopalveluyhteistyöjaosto: Jaana Mäkelä, Genimap
 • Paneelikeskustelu: Juha Saarentaus, puheenjohtaja Centroid, Jarmo Ratia, MML, Timo Widbom, Porin kaupunki, Matti Palosuo Sonera Carrier Networks, Risto Kalliola, Turun Yliopisto, Mika Hyytiäinen, Puolustusvoimat, Hannu Valtanen, Metsäteollisuus ry, Pekka Sarkola, Novo Meridian

Kartastopoliittinen ohjelma ja paikkatiedon ydin (15.12.2000, yhteistyössä SKS:n kanssa)

 • Alustus Antti Vertanen, MMM
 • Kommenttipuheenvuorot kartastopoliittisesta ohjelmasta
  Kyösti Laamanen, FM Kartta
  Risto Nuuros, MML
 • Kommenttipuheenvuorot paikkatietoytimestä
  Tom Granström, Suomen Kuntaliitto
  Juha Saarentaus, Centroid
  Reino Ruotsalainen, Maanmittauslaitos

Paikkatietojen käytettävyys (2000)

 • Esitykset:
 • Mari Vaattovaara, ProGIS
 • Yki Laine, SYKE
 • Antti Kosonen, MML
 • Sakari Viertiö, Geodata
 • Rita Sainio, Karttakeskus
 • Timo Halme, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
 • Marja Tammilehto-Luode, Tilastokeskus
 • Arja Salmi, YTV
 • Lena Hallin, SYKE

GIS ja kaupunki (26.4.1999)

 • Paikkatietotekniikka kaupungin palveluksessa, Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto
 • Hyöty irti paikkatiedoista Turun terveystoimi ja GIS Projektikoordinaattori, Pekka Paatonen, Turun terveysvirasto
 • Paikkatietotekniikka maaomaisuuden hallinnassa, Eero KeskiOja, Oulun kaupunki
 • Paikkatietotekniikasta lisätehoa kaavoitukseen, Seppo Lamppu, Maa ja Vesi Oy
 • GIS Internetissä, Hannu Koverola, Kouvolan seudun kuntayhtymä
 • GIS ja kaupunkitutkimus, Mari Vaattovaara, Helsingin kaupungin tietokeskus
 • Miten kaupunki hyötyy paikkatietotekniikasta?  Reijo Martamo, VTT
 • Ortoilmakuvat kaupungin käytössä, Asko Pekkarinen, Kokkolan kaupunki
 • Virtuaalitekniikka liikennesunnittelun työkaluna, Jyrki Brotherus, Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosasto

Paikkatiedon hinta (21.4.1999)

 • Alustus: Paikkatiedon hinta, pääjohtaja Jarmo Ratia, Maanmittauslaitos 
 • Kommenttipuheenvuorot neljästä eri näkökulmasta
  Valtio tiedon tuottajana, Marja Tammilehto-Luode, Tilastokeskus
  Kunta tiedon tuottajana, Matti Holopainen, Kuntaliitto
  Yritys tiedon jälleenmyyjänä, Sakari Viertiö, Geodata Oy
  Tiedon ostajan näkökulma, Sakari Tolkki, Aureskoski Oy
 • Paneelikeskustelu, jossa lisäksi mukana: Raimo Vajavaara, MMM, Jorma Pietala, Helsingin Kauppakorkeakoulu, Ulla Lehtiniemi, TT-tietopalvelut Oy, Markku Kaján, Karttakeskus Oy

Ajankohtaista

ProGIS ry:n opiskelijaliput nyt lunastettavissa! – Sold out

ProGIS ry tukee opiskelijoita tämänkin vuoden GeoForum Summit 2022 -tapahtumassa! ProGIS ry tarjoaa rajoitetun määrän kahden päivän opiskelijalippuja hintaan 10 €. Lippu sisältää myös liittyvän opiskelijajäsenen ProGIS-jäsenyyden. Lippuja on rajoitettu määrä! Ole...

Tallenne: Käyttäjälähtöistä GIS:iä!

ProGIS:in kevätkokouksessa tiistaina 26.4. Maria 01 -kampuksella Helsingissä kuultiin, miten tamperelaislähtöinen Zoneatlas hyödyntää karttoja ja paikkatietoa toiminnassaan. Esityksessä syvennyttiin Maanmittauslaitoksen kanssa yhteistyössä tehtyyn joukkoistavaan...

Vuoden 2022 opinnäytetyöpalkintojen haku on alkanut

ProGIS ry jakaa vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille. Palkinnot jaetaan syksyllä järjestettävän GeoForum Summitin yhteydessä. Palkittavat henkilöt valitaan ProGIS ry:n...

Tulevat tapahtumat