På svenska

ProGIS är en finsk ideell organisation vars mål är att främja användningen av geografisk information (GI) och geografiska informationssystem (GIS) till förmån för det finska samhället, och att fungera som länk mellan branchens olika intressegrupper: GI-producerare, GI-användare och försäljare av GI-tjänster samt programvara.

ProGIS upfyller dessa mål genom att:

  • Fungera som samarbetsorganisation för sina medlemmar
  • Främja användning, insamling och bearbetning av GI och relaterad service genom att sprida information och genomföra utredningar
  • Organisera seminarier
  • Följa den internationella utvecklingen inom GI och delta i internationella aktiviteter
  • Ta initiativ angående användning av GI, avlägsna problem och delta i utvecklingen av standarder, rekommendationer samt lagstiftning

Som medlemmar i ProGIS kan organisationer och individer ha en inflytan på det finska GI-samarbetet och dess ställning i samhället. ProGIS representerar också finsk expertis i GI Norden.

Medlemmar

ProGIS har ungefär 20 organisations- och 250 personsmedlemmar. Medlemsorganisationerna omfattas av privata företag och statliga samt kommunala organisationer.

Styrelse

ProGIS styrelse består av sex till tio medlemmar och möjligtvis en sekreterare. Du kan kontakta dem vi mail: progis.info[at]gmail.com.

ProGIS avhandlingsutmärkelser och ProGIS hedersomnämnande

ProGIS delar årligen ut utmärkelser till 1-3 meriterade avhandlingar från universiteter eller yrkeshögskolor. De belönade avhandlingarna skall vara av hög kvalitet och helst komma med något nytt till forskning och innovation inom GI-branchen. Utmärkelserna delas ut i samband med den årliga GI-mässan. Pristagarna väljs av de avhandlingar som gjorts under året, baserat på ansökningar som gjorts till ProGIS sekreterare.

Det första ProGIS hedersomnämnandet delades ut 2005. Syftet med att tilldela ett hedersomnämnande är att dra uppmärksamhet till betydelsen av GI i samhället. Hedersomnämnandet kan ges till en person, en gemenskap eller ett företag som ökat kunskapen om geografisk information i Finland genom sina handlningar eller innovationer. ProGIS styrelse beslutar om utdelningen av hedersomnämnandet.

Mihin kaupat käyttävät paikkatietojärjestelmiä?

Kuva: Tuukka Mielonen Sijainnilla on merkittävä rooli kauppojen toiminnassa, ja kaupoilta löytyykin pitkät perinteet paikkatietojen hyödyntämisen suhteen. Mitä kanta-asiakasdatalla ja aineistoilla tehdään? SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) vieraili ProGIS ry:n...

ProGIS ry:n kevätkokous 12.4.

Hyvät ProGIS ry:n jäsenet, Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 12.4. klo 17:00. Kokouksen esityslista löytyy täältä. Kokous järjestetään MS Teams -virtuaalikokousalustalla. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille....

Aamuseminaari SOK:n vieraana 17.3.2021 klo 9-11

ProGIS ry järjestää pienen tauon jälkeen jälleen aamuseminaarin keskiviikkona 17.3. klo 9-11. Seminaari järjestetään webinaarina. Tilaisuudessa päästään tutustumaan asiakasdatan hyödyntämiseen SOK:ssa ja paikkatiedon rooliin kaupan alalla.  Tapahtumalinkki lähetetään...

ProGIS ry opinnäytetyöpalkinnot 2020

Paikkatietoalan yhdistys ProGIS ry myöntää vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille Suomessa. Opinnäytetyöt kuvaavat paikkatietotekniikoita ja/tai niiden hyödyntämistä edistävää...

Tervetuloa ProGIS ry:n syyskokoukseen 25.11.2020

ProGIS ry:n syyskokous järjestetään perinteisesti Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä. Vaan eipä järjestetä tänä vuonna! Tervetuloa siis poikkeuksellisesti syyskokoukseen verkossa. Aika: keskiviikko 25.11.2020 klo. 15:00 alkaen. Kokouksessa käsitellään...

ProGIS-palkintoa ei jaeta vuonna 2020

ProGIS-palkinto on merkittävä osa ProGIS ry:n toimintaa. Olemme vuosittain Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä kunnioittaneet arvostettua kolleegaamme tai nostaneet valokeilaan jonkin alan organisaation, joka on tehnyt merkittävää työtä paikkatiedon parissa. Palkinnon...

Tulevat tapahtumat