Opinnäytepalkinnot

ProGIS ry jakaa vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille. Palkinnot jaetaan syksyllä järjestettävän GeoForum Summit -tapahtuman yhteydessä. Palkittavat henkilöt valitaan ProGIS ry:n hallitukselle lähetettyjen esitysten perusteella vuoden aikana tehdyistä opinnäytetöistä.

Vuoden 2022 opinnäytetyöpalkintojen saajat on nyt valittu! Palkinnot jaetaan loppuvuodesta järjestettävässä opinnäytetyöseminaarissa GeoForum Summit -tapahtuman yhteydessä. Vuoden 2023 palkintojen hausta tiedotetaan myöhemmin.

Opinnäytepalkinnot vuosittain

2022

2021

 • Joel Jalkanen, Helsingin yliopisto, Väitöskirja: Spatial Conservation Prioritization for the Benefit of Urban and Regional Land-use Planning
 • Mathew Page, Helsingin yliopisto, Gradu: Agent-based models as a tool for exploring complex segregation processes. Simulating scenarios of residential segregation in the Helsinki Metropolitan Area
 • Jan Pisl, Aalto-yliopisto, Diplomityö: Automatic detection of human settlements in rural Sub-Saharan Africa from satellite imagery with convolutional neural networks and OpenStreetMap

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Venla Bernelius, Helsingin yliopisto / Geotieteiden ja maantieteen laitos, Eriytyvät kaupunkikoulut. Väitöskirja
 • Markus Kukkonen, Turun yliopisto/Maantieteen ja geologian laitos, Forest cover and its change in Unguja Island, Zanzibar. Pro gradu

2012

 • Ilpo Tammi, Turun yliopisto: Marine spatial planning with participatory GIS ans multi-criteria decision analysis: a case  of artificial reef location optimization, Turun yli.opisto. Pro gradu.
 • Sakari Jäppinen, Helsingi yliopisto: Pyöräily osana joukkoliikennettä – Kaupunkipyörien  vaikutus alueiden saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla. Pro gradu

2011

 • Faris Alsuhail, Turun yliopisto: Answering to the Needs of Integrated Coastal Zone Management in Finland: a GIS Approach. Pro gradu.
 • Andreas Hall, Aalto-yliopisto: Knowledge Visualization in Spatial Analysis. Diplomityö.
 • Joni Heikkola, Helsingin yliopisto: Vieläkö vieressä on tilaa? Menetelmä täydennysrakentamispotentiaalin määrittelyyn. Pro gradu.
 • Suvi Välimäki, Helsingin yliopisto: Social networks for volunteered geographic information – A case study of OpenStreetMap. Pro gradu.

2010

 • Riikka Hannila, Oulun yliopiston maantieteen laitos: Suotuisan elinympäristön tunnistaminen alueellisen mallintamisen avulla: esimerkkeinä maakotka ja muuttohaukka Suomessa. Pro gradu.
 • Teemu Tapanainen, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Luonnossaliikkujan kulkukelpoisuusanalyysin parantaminen tarkoilla maastotiedoilla. Pro gradu.
 • Hanna Tarvainen, Turun yliopiston maantieteen laitos: Elinympäristö hyvinvoinnin määrittäjänä – Vertaileva tutkimus hyvinvoinnin resursseista Helsingin, Turun, Tampereen ja Salon taajama-alueilla. Pro gradu.

2009

 • Ulla Järvinen, Teknillisen korkeakoulun maanmittaustieteiden laitos: Maastotietotuotteiden tuotekuvausten käyttäjä- ja standardilähtöinen kehittäminen. Diplomityö.
 • Maria Vuori, FM, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Accessibility as a determinant of opportunities – A case study from Peruvian Amazonia. Pro gradu.

2008

 • Lassi Lehto, Teknillinen korkeakoulun maanmittausosasto: Real-Time Content Transformations in a Web Service-Based Delivery Architecture for Geographic Information. Väitöskirja.
 • Annu-Maaria Nivala, Teknillinen korkeakoulun tietotekniikan osasto: Usability Perspectives for the Design of Interactive Maps. Väitöskirja.
 • Riitta Vaniala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja liikenne, Teknologiaosaamisen johtaminen: Paikkatieto hyötykäyttöön ilmavoimissa – menetelmiä osaamisen johtamisen ja sisäisen viestinnän näkökulmista. Insinöörityö, ylempi AMK-tutkinto.

2007

 • Antero Keskinen, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Mapping Road Infrastruc-ture in Developing Countries. Pro gradu.
 • Jari Korpi, Teknillinen korkeakoulun maanmittausosasto: Symbolien suunnittelu kansainvälisen kriisinhallinnan tilannekuville. Diplomityö.
 • Juha Oksanen, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Digital Elevation Model Error in Terrain Analysis. Väitöskirja.

2006

 • Nora Fagerholm, Turun yliopiston maantieteen laitos: kaupunkisuunnittelun karttapalvelu. Pro gradu.
 • Timo Pitkänen, Turun yliopiston maantieteen laitos: vedenalaisen luonnon monimuotoisuus. Pro gradu.
 • Mikko Selin, Turun yliopiston maantieteen laitos: Salon kaupungin tulva-analyysiä. Pro gradu.

2005

 • Petteri Alho, Turun yliopiston maantieteen laitos: Reconstruction and Inundation Estimation of Glacial Outburst Floods: a Combined Approach of Earth Observation Data, GIS and Hydraulic Modelling. Väitöskirja.
 • Harri Markus Huttunen, Maastotiedot ja maastotietomallien harmonisointi Suomessa. Pro gradu
 • Kaarina Laitala, Paikkatietojärjestelmät kuntien alueiden käytön suunnittelun tehostajina. Pro gradu.

2004

 • Mika Lehtonen, Turun kauppakorkeakoulu: Paikkatietojärjestelmä osana strategista tietojärjestelmää
 • Jani Kylmäaho, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Personal navigation in urban environment. Pro gradu.
 • Jari-Pekka Mäkiaho, Helsingin yliopiston maantieteen laitos: Rannansiirtyminen pääkaupunkiseudulla postglasiaaliaikana TIN-mallinnuksella kuvattuna. Pro gradu.

2003

 • Jussi Tokola, Teknillisen korkeakoulun maanmittausosasto: Paikkatiedon hyödyntäminen jakeluketjun hallinnan dynaamisessa päätöksenteossa. Diplomityö.
 • Riikka Henriksson, Oulun yliopisto: Ilmavoimien paikkatiedon metadata. Pro gradu.

2002

 • Sonja Kivinen: Kasvillisuustyyppien levinneisyyden mallintaminen ja malleihin vaikuttavat tekijät. Esimerkkinä Kevon luonnonpuiston suot ja kosteat metsät. Pro gradu.
 • Jari Myllärinen, Teknillinen korkeakoulu: Mobiili opastus kolmiulotteisen kaupunkimallin avulla. Dipomityö.
 • Katja Taipale: Englannin kielen vaikutus suomen-, ruotsin- ja ranskankieliseen paikkatietotermistöön. Pro gradu.

Ajankohtaista

ProGIS ry:n opiskelijaliput nyt lunastettavissa! – Sold out

ProGIS ry tukee opiskelijoita tämänkin vuoden GeoForum Summit 2022 -tapahtumassa! ProGIS ry tarjoaa rajoitetun määrän kahden päivän opiskelijalippuja hintaan 10 €. Lippu sisältää myös liittyvän opiskelijajäsenen ProGIS-jäsenyyden. Lippuja on rajoitettu määrä! Ole...

Tallenne: Käyttäjälähtöistä GIS:iä!

ProGIS:in kevätkokouksessa tiistaina 26.4. Maria 01 -kampuksella Helsingissä kuultiin, miten tamperelaislähtöinen Zoneatlas hyödyntää karttoja ja paikkatietoa toiminnassaan. Esityksessä syvennyttiin Maanmittauslaitoksen kanssa yhteistyössä tehtyyn joukkoistavaan...

Vuoden 2022 opinnäytetyöpalkintojen haku on alkanut

ProGIS ry jakaa vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille. Palkinnot jaetaan syksyllä järjestettävän GeoForum Summitin yhteydessä. Palkittavat henkilöt valitaan ProGIS ry:n...

Tulevat tapahtumat