Positio-lehti on GeoForum-verkoston tuottama ja julkaisema paikka­tiedon erikois­lehti. Se kertoo alan kehitysnäkymistä ja trendeistä, uusimmista sovelluksista ja innovaatioista sekä tutkimustuloksista alan huipulta.

Suomessa on lukuisia toimijoita, joiden prosesseissa ylläpidetään ja hyödynnetään paikkatietoa. Tiedon hallittu jakaminen on yksi keskeinen kehittämisen alue. Positio-lehden kautta suomalaiset toimijat ja päättäjät saavat tietoa päätöksenteon tueksi suoraan GeoForum-verkostolta ja tieteentekijöiltä.