GeoForum fasilitoi ja luo puitteita alaa edistävälle verkoston toiminnalle ja yhteistyölle. Yhdistys toimii Maria 01 startup -kampuksella Urban3-ekosysteemitilassa, jonne jäsenet ja yhteistyöjäsenet ovat aina tervetulleita.

Palvelukuvaukset – Ohjeet ja vinkit verkoston toimintaan

Kokoukset ja työpajat: GeoForumin jäsenillä on mahdollisuus osallistua GeoForumin tapahtumiin, järjestää omia alan kehittämiseen liittyviä tapahtumia tiloissa tai muuten hyödyntää kampuksen tarjoamaa välineistöä.

Järjestetäänkö yhteinen tapahtuma? Seminaarit ja webinaarit ovat tapahtumia, joita verkoston jäsenet järjestävät GeoForum-sihteeristön avustamana. Tilaisuus voidaan järjestää fyysisenä tai virtuaalisena.

Haluatko osallistua tietoiskuun? GeoForum järjestää tietoiskuja verkkolähetyksinä perjantaisin klo 11.00–11.30.

Checklist työryhmän vetäjille: GeoForum organisoi työryhmiä verkoston vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi. Eri osa-alueiden yhteistyöryhmät voivat kokoontua GeoForumin tarjoamissa työryhmätiloissa ja jakaa tietoa keskenään.

Osallistutko tilaisuuteen Restreamin kautta? Katso ohjeet!