Yliopistot

Yliopistoilla on mahdollista opiskella paikkatietoja yleensä luonnontieteiden puolella, mutta aiheeseen liittyvää opetusta tai tutkimusta löytyy myös muilta aloilta. Valmistuttuasi voit työskennellä monissa yhteiskunnan rooleissa soveltamalla ja hyödyntämällä nykyistä geoinformatiikan tietämystä ja osallistua alan jatkokehitykseen.

Aalto-yliopisto

 • Energia- ja ympäristötekniikan kandidaattiohjelma (ENY)
  • Geoinformatiikka
 • Rakennetun ympäristön kandidaattiohjelmassa (RYM)
  • Geoinformatiikka
 • Master’s programme in geoinformatics (geoinformatiikka pääaineena)
 • Master’s programme in water and environmental engineering (voi sisältää geoinformatiikan opintoja)
 • Master’s programme in real estate economics (voi sisältää geoinformatiikan opintoja)
 • Master’s programme in spatial planning and transportation engineering (sisältää geoinformatiikan opintoja)

Hanken Svenska handelhögskolan

 • Ekonomi, magistrerutbildning i logistik och samhällsansvar, ekonomie magister

Helsingin yliopisto

 • Maantiede
  • Maantieteen kandiohjelma
  • Master’s programme in Geography
 • Metsätieteet
  • Metsätieteiden kandiohjelma
  • Master’s programme in Forest Sciences 

Aiheeseen liittyvää opetusta tai tutkimusta löytyy myös seuraavilta aloilta:

 • Geotieteet
  • Geotieteiden kandiohjelma
  • Master’s programme in Geology and Geophysics
 • Master’s programme in Urban Studies and PlanningBiologia
  • Biologian kandiohjelma
  • Master’s programme in Ecology and Evolutionary Biology
 • Maataloustieteet
  • Maataloustieteiden kandiohjelma
  • Master’s programme in Agricultural Sciences
 • Ympäristötieteet
  • Ympäristötieteiden kandiohjelma
  •  Master’s programme in Environmental Change and Global Sustainability
 • Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
  • Master’s programme in Atmospheric Sciences
 • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
  • Master’s programme in Computer Science

Itä-Suomen yliopisto

 • Maantiede
 • Yhteiskuntamaantiede
 • Ympäristö- ja biotieteet

Jyväskylän yliopisto

 • Bio- ja ympäristötieteet (useampia kursseja), erityisesti:
  • Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma
  • Ympäristötieteen maisterikoulutus

Aiheeseen liittyvää opetusta tai tutkimusta löytyy myös seuraavilta aloilta:

 • Tilastotiede (spatiaalinen data-analyysi)
 • Liikunta- ja terveystieteet (tutkimus hyödyntää, LIPAS-palvelu)
 • Kulttuuriympäristön tutkimus (opetus hyödyntää paikkatietoja)
 • Koulutuksen tutkimuslaitos (tutkimus hyödyntää paikkatietoja)

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

 • Ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Oulun yliopisto

 • Maantiede
 • Yksittäisiä kursseja löytyy seuraavilta aloilta tai yksiköistä:

Tampereen yliopisto

 • Ympäristöpolitiikka ja aluetiede, Hallintotieteiden maisteriohjelma

Turun yliopisto

 • Maantiede
 • Doctoral Programme in Biology, Geography and Geology (BGG)

Yksittäisiä opintojaksoja sisältyy ainakin seuraaviin pääaineisiin:

 • Master’s Degree Programme in Future Studies
 • MDP in Information and Communication Technology, Smart Systems (Tech)
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Geologia
 • Biologia

Åbo Akademi

 • Geologi och mineralogi
 • Geografi