Toisen asteen koulutus

Lukio

Lukiossa oppilaille on tarjolla suuri määrä erilaisia pakollisia ja valinnaisia kursseja, joihin paikkatiedot sisältyvät. Kursseilla voidaan käsitellä kartta-aineistoja, sijaintitietoa, mittasuhteita ja paljon muuta. Esimerkkejä kursseista, jotka sisältävät paikkatietoasioita:

 • Matematiikan lyhyt oppimäärä: MAB7 Talousmatematiikka (1 op)  
 • Matematiikan pitkä oppimäärä: MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op)
 • Fysiikka: FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)
 • Maantiede: GE3 Yhteinen maailma (2 op)
 • Maantiede: GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (2 op)
 • Liikunta 

Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisissa oppilaitoksissa voit opiskella kartoittajaksi maanmittausalan linjalla päiväopiskeluna tai oppisopimuksella työpaikalla. Maanmittausalan perustutkintoja tarjoavat Ammattiopisto Tavastia, Stadin ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti ja Lapin koulutuskeskus REDU, Jokiväylän toimintayksikkö. Voit opiskella joko perustutkinnon tai ammattitutkinnon.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa maanmittausalan opetus toteutetaan päiväopiskeluna tai oppisopimuksella. Päiväopiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä koulutussopimusjaksoja alan työpaikoilla. Opisto tarjoaa myös oppisopimuskoulutusta henkilöille, jotka työskentelevät alan työpaikoilla, mutta joilla ei vielä ole tutkintoa.

Erityisen paljon paikkatietoihin liittyviä aihealueita löytyy seuraavista tutkinnon osista:

 • Perusmittausten hallinta maanmittausalalla 45 osp
  • Karttojen tulkinta
  • Erilaisten karttaohjelmistojen käyttö
  • Paikkatiedon kerääminen takymetrilla
 • Kartasto- ja paikkatietotöiden hallinta 30 osp
  • Teemakarttojen teoriaa ja laadintaa paikkatieto-ohjelmistolla
  • Paikkatietoaineistot
  • Aineistokuvailut ja avoin data
  • Paikkatiedon kerääminen satelliittipaikantimen avulla
 • Paikkatiedon käsittely 20 osp
  • Paikkatietoalan työpaikalla työskenteleminen
  • Erilaisten teemakarttojen laadinta
  • Paikkatietokyselyt ja -analyysit

Turun ammatti-instituutti

 • Maanmittausalan perustutkinto
  • Kartasto- ja paikkatietotöiden hallinta 30 osp
  • Paikkatiedon käsittely 15 osp
  • Maankäytön suunnittelu 15 osp
 • Maanmittausalan ammattitutkinto, paikkatietojen ja tietopalvelujen hallinta, 55 osp
 • Maanmittausalan ammattitutkinto, maanmittausalan asiakaspalvelun hallinta, 55 osp