Katso vuoden 2021 opinnäytetyöseminaarin tallenteet


ProGIS ry myöntää vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille Suomessa. Vuoden 2021 opinnäytetyöpalkinnon saivat Joel Jalkanen, Mathew Page ja Jan Pisl. 

GeoForum Summit 2021 -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä opinnäytetyöseminaarissa palkinnon saajat esittelivät opinnäytetyönsä paikkatietoyhteisölle.

Joel Jalkanen, Helsingin yliopisto, Väitöskirja: Spatial Conservation Prioritization for the Benefit of Urban and Regional Land-use Planning

Työssä hyödynnettiin spatiaalista suojelupriorisointia ja arvotettiin pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alue niiden luontoarvojen perusteella. Spatiaalinen priorisointi perustui lukuisiin paikkatietolähteisiin luontoarvoista ja virkistysalueiden saavutettavuudesta. Johtopäätöksenä esitettiin lukuisia parannuksia tapaan käyttää spatiaalista suojelupriorisointia ja raportoida analyysissä tuotettavia paikkatieto- ja muita tuloksia. 

Mathew Page, Helsingin yliopisto, Gradu: Agent-based models as a tool for exploring complex segregation processes. Simulating scenarios of residual segregation in the Helsinki Metropolitan Area

Työssä kehitettiin agenttipohjainen simulointimalli, jonka avulla tutkittiin asuinalueiden eriytymisprosesseja pääkaupunkiseudulla. Asukasryhmiä erottelevina muuttujina käytettiin tulotasoa, koulutustasoa ja äidinkieltä. Tulokset tukevat olettamusta, että asukkaat kykenevät tietyissä olosuhteissa aiheuttamaan ja ylläpitämään alueellista eriytymistä omilla asumisvalinnoillaan.  

Jan Pisl, Aalto-yliopisto, Diplomityö: Automatic detection of human settlements in rural Sub-Saharan Africa from satellite imagery with convolutional neural networks and OpenStreetMap

Työssä tunnistettiin konvoluutioneuroverkkoja hyödyntämällä asutuksia satelliittikuvilta Saharan eteläpuoleisen Afrikan alueilta. Opetusaineistona käytettiin OpenStreetMap–aineistoa ja kehitetty menetelmän osoitettiin toimivan myös alueilla, joissa opetusaineistoa on vain vähän tai ei lainkaan saatavilla. Näin ollen asutusten tunnistaminen kyetään ulottamaan hyvin etäisille alueille ja tätä kautta parantamaan mm. humanitäärisen avun perillepääsyä. 

Ajankohtaista

ProGIS-aamuseminaari – Pelastuslaitos Helsinki

ProGIS ry järjestää jälleen aamuseminaarin perjantaina 29.10. klo 14-16. Seminaari järjestetään webinaarina. Tilaisuudessa päästään tutustumaan Helsingin pelastuslaitoksen paikkatietotoimintaan. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lisää tapahtuma...

GeoForum Summit opiskelijoille

GeoForum Summit on paikkatietoalan merkittävin tapahtuma. Tapahtuman ytimessä ovat tiivis yhteistyö sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa keskusteluihin datatalouden ja digitalisaation tulevaisuudesta. Keskustelut jatkuvat kaksipäiväisen päätapahtuman...

Mihin kaupat käyttävät paikkatietojärjestelmiä?

Kuva: Tuukka Mielonen Sijainnilla on merkittävä rooli kauppojen toiminnassa, ja kaupoilta löytyykin pitkät perinteet paikkatietojen hyödyntämisen suhteen. Mitä kanta-asiakasdatalla ja aineistoilla tehdään? SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) vieraili ProGIS ry:n...

ProGIS ry:n kevätkokous 12.4.

Hyvät ProGIS ry:n jäsenet, Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 12.4. klo 17:00. Kokouksen esityslista löytyy täältä. Kokous järjestetään MS Teams -virtuaalikokousalustalla. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille....

Aamuseminaari SOK:n vieraana 17.3.2021 klo 9-11

ProGIS ry järjestää pienen tauon jälkeen jälleen aamuseminaarin keskiviikkona 17.3. klo 9-11. Seminaari järjestetään webinaarina. Tilaisuudessa päästään tutustumaan asiakasdatan hyödyntämiseen SOK:ssa ja paikkatiedon rooliin kaupan alalla.  Tapahtumalinkki lähetetään...

Tulevat tapahtumat

Share This