Tietosuojaseloste

Päivitetty 26.10.2020.

  1. Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Keräämme henkilötietoja jäsensuhteen hoitamista varten (jäsenrekisteri) ja uutiskirjemarkkinointia ja -tiedottamista varten (uutiskirjerekisteri). Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, osapuolten välinen sopimus tai omaehtoinen liittyminen sähköpostilistallemme.

  1. Rekisterinpitäjä

GeoForum Finland ry

Y-tunnus: 3141406-2

Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elina Ranta

elina.ranta@geoforum.fi

+358 (0)41 537 9229

  1. Rekisterin sisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojasi vastaanottavat yhdistyksemme työntekijät. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Uutiskirjeiden lähettämiseen käytämme HubSpot-palvelua, jonka palvelimelle tallennetaan sähköpostimarkkinointiin tarvittavat yhteystiedot (sähköpostiosoite, henkilön nimi, yrityksen nimi). HubSpot tietosuojakäytäntöjä voi lukea täältä.

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen keston mukaisen ajan tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistaltamme.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus rajoittaa tai peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn (esimerkiksi kieltää markkinoinnin). Tallennettuja tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.